Wojciech Szopiński

Wojciech Szopiński

CMS

Stanowisko: Associate, Radca Prawny, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska
Adres:  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon kontaktowy: 22 520 55 55 (ogólny do kancelarii w Warszawie)
 

Twitter  Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 11.35 | II PANEL: ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY I OPAKOWANIA - POTRZEBY BRANŻY CHEMICZNEJ


O PRELEGENCIE:

Wojciech Szopiński specjalizuje się w polskim oraz unijnym prawie ochrony środowiska, doradzając przedsiębiorstwom w kwestiach regulacyjnych, kontraktowych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Jego doświadczenie obejmuje również reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Uczestniczy w realizacji projektów w zakresie ochrony środowiska dotyczących w szczególności uzyskiwania pozwoleń środowiskowych (w tym pozwoleń zintegrowanych) i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajmuje się też opracowywaniem memorandów i opinii w tym obszarze. Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi dotyczącymi uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych, opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarowania odpadami oraz gospodarowania wodami. Doradzał w projektach z zakresu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych, szkód w środowisku, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powierza (w tym dostosowania instalacji do standardów w dyrektywach IED, konkluzjach BAT, MCP oraz udzielania odstępstw i derogacji w tym zakresie). Posiada również doświadczenie w zakresie kwestii prawnych związanych z ochroną klimatu (climate change), w tym handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) i f-gazów.


O FIRMIE:

logo

CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 25 lat. Zespół ponad 180 prawników wspiera usługami doradztwa prawnego i podatkowego klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Kancelaria pracuje zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i polskich przedsiębiorstw rodzinnych, instytucji finansowych oraz dla sektora publicznego. Zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 75 biur CMS zlokalizowanych w 43 krajach na całym świecie, dzięki czemu klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości pomoc prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność. Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala kancelarii zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.

Kancelaria CMS współpracuje ze spółkami sektora chemicznego od lat, doradzając w szczególności w procesach inwestycyjnych, w bieżącej działalności tych spółek, przy pracach legislacyjnych nad aktami normatywnymi mającymi wpływ na prowadzoną przez nie działalność oraz w zakresie prawa ochrony środowiska. Nasze doradztwo we wskazanym wyżej zakresie obejmuje m.in. następujące obszary:

— strukturyzowanie projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych regulacji prawnych oraz wymagań podmiotów finansujących;

— pozyskiwanie wykonawców, kontrahentów i partnerów w projektach inwestycyjnych oraz układanie z nimi relacji;

— kontraktacja dostaw materiałów wsadowych do produkcji oraz mediów, a także odbioru gotowych produktów;

— uzyskiwanie praw, pozwoleń i innego rodzaju aktów o charakterze administracyjnym, w tym w zakresie planowania przestrzennego, niezbędnych dla realizacji inwestycji;

— zapewnienie zgodności działania z wymogami środowiskowymi, w tym w zakresie emisji do powietrza (konkluzje BAT, EU ETS), gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie powierzchni ziemi, hałas, REACH, a także uzyskiwanie decyzji środowiskowych w procesie inwestycyjnym;

— bieżące doradztwo wedle potrzeb klienta, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności;

— opiniowanie obowiązujących oraz rozważanych regulacji prawnych i ich implikacji dla sektora.

Skala i prestiż realizowanych projektów przekłada się na wysoką pozycję kancelarii w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR1000 – wszystkie główne praktyki CMS objęte rankingami klasyfikowane są jako wiodące na polskim rynku.

Witryna

https://cms.law/en/POL/Office/Warsaw


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

 


PUBLIKACJE: