Tomasz Wilk

Tomasz Wilk

Arcadis

Stanowisko: Główny Specjalista ds. Gospodarki Wodnej 
Adres: al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Telefon kontaktowy: Tomasz Wilk (prelegent) M: +48 600 079 932
E-mail:  tomasz.wilk|arcadis.com| |tomasz.wilk|arcadis.com

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 13.05 | PREZENTACJA: MODELOWANIE SIECI PODZIEMNYCH NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH


O PRELEGENCIE:

Tomasz Wilk pracuje w Arcadis Polska jako Główny Specjalista ds. Gospodarki Wodnej. W trakcie swojej kariery zdobył doświadczenie w szerokim spektrum projektów z zakresu modelowania numerycznego, takich jak modelowanie przepływu wody gruntowej w dolinie Wisły, czy obliczenia filtracji nieustalonej dla zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most. Był również zaangażowany w analizy stabilności i filtracji dla budowli piętrzących, kanałów i nabrzeży.

W ostatnich latach Tomasz Wilk zajmował się przede wszystkim modelowaniem przepływu w korytach otwartych dla ochrony przeciwpowodziowej, jak również w modelowanie sieci kanalizacji deszczowych. Jako kierownik projektu i autor modelu hydraulicznego, był zaangażowany w wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej zarządzania wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi. Obecnie zajmuje się wykonaniem ekspertyz oraz modeli hydraulicznych związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych.


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

Arcadis jest międzynarodową firmą specjalizującą się w konsultingu, projektowaniu, inżynierii oraz zarządzaniu projektami w obszarze infrastruktury, zasobów wodnych, środowiska naturalnego i budownictwa. Koncentrujemy się na projektach, które przyczyniają się do wzrostu jakości życia, mobilności i bezpieczeństwa. Jako jedna z największych firm doradczo – inżynierskich na świecie dążymy do rozwoju infrastruktury oraz budownictwa w równowadze, a także z uwzględnieniem środowiska naturalnego i potrzeb społeczeństwa.

Arcadis to 28 tys. specjalistów obecnych w ponad 70 krajach. W Polsce nasz zespół liczy ok. 230 osób, posiadamy swoje biura w siedmiu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Rzeszowie i Radomiu. Działamy w czterech obszarach: Infrastrukturze, Budownictwie, Środowisku i Wodzie.

Zjawiska takie jak zmiana klimatu czy dynamiczna urbanizacja sprawiają, że wyzwania, przed którymi stoi dziś świat, są coraz bardziej złożone. Niezależnie od tego, czy celem jest reorganizacja przestrzeni w mieście, czy przekształcenie nieużytków w tętniące życiem miasto, zapewniamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty.


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

 


PUBLIKACJE: