Tomasz Demski

Tomasz Demski

StatSoft Polska

Stanowisko: Business Development Director
Adres: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
Telefon kontaktowy: StatSoft Polska tel. +48 12 428 43 00
E-mail: t.demski|statsoft.pl| |t.demski|statsoft.plinfo|statsoft.pl | |info|statsoft.pl

Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 14:15 | PREZENTACJA: PREDYKCYJNE UTRZYMANIE RUCHU


O PRELEGENCIE:

Tomasz Demski, Business Development Director w StatSoft Polska, brał udział w wielu projektach związanych z wdrożeniem narzędzi analitycznych, budową modeli analitycznych i data mining realizowanych dla przedsiębiorstw z różnych branż. Projektował i nadzorował prace wdrożeniowe nad kilkudziesięcioma systemami analitycznymi wdrażanymi przez StatSoft Polska. Prowadzi również szkolenia poświęcone wykorzystaniu technik data mining/ machine learning w różnych dziedzinach. W StatSoft Polska pracuje od ponad 20 lat.
 


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

StatSoft Polska to lider w zakresie analizy danych z 25-letnim doświadczeniem. Świadczymy usługi w zakresie zastosowań statystyki, big data, budowy modeli predykcyjnych i ich wdrażania. Organizujemy również szkolenia z zakresu analizy danych oraz oferujemy usługi konsultingowe. 
 
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania analityczne wspomagające procesy operacyjne, automatyzujące lub ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji, zwiększające przychody oraz ograniczające koszty. Dedykowane rozwiązania naszej firmy znajdują zastosowanie w każdej branży, w firmach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach finansowych, administracji publicznej, medycynie i służbie zdrowia a także w instytucjach badawczych. Są również wykorzystywane w przedsiębiorstwach chemicznych i petrochemicznych. 
 
Nasi specjaliści budują innowacyjne rozwiązania analityczne, predykcyjne, optymalizacyjne i raportowe. W ich ramach integrują źródła danych, przygotowują środowiska gromadzenia danych, dostarczają gotowe modele lub narzędzia analityczne oraz raporty i portale raportowe. Doświadczeni analitycy opracowują również modele prognostyczne, które umożliwiają przewidywanie różnych zjawisk i procesów. 
 
StatSoft Polska jest również największym w Polsce organizatorem specjalistycznych szkoleń z zakresu analizy danych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 standardowych tematów szkoleń, a także kursy na zamówienie – skierowane zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów oraz praktyków, którzy w przystępny sposób przekazują wiedzę. Eksperci StatSoft Polska każdego roku szkolą ponad 2000 osób na kursach, seminariach i studiach podyplomowych. 
 
Jednym z głównych czynników warunkujących sukces w branży chemicznej i petrochemicznej jest zdolność pracowników działu badań i rozwoju do opracowania nowego produktu o użytecznych dla odbiorcy końcowego cechach. Wykorzystanie narzędzi analitycznych skutkuje zwiększeniem zysków poprzez: 
 
  • Wyposażenie naukowców w narzędzie do analizy i eksploracji, umożliwiające głębszą analizę zgromadzonych przez nich cennych danych i podejmowanie na tej podstawie racjonalnych decyzji
  • Znaczącą oszczędność czasu dzięki integracji warstwy analitycznej z zasadniczymi dla przedsiębiorstwa procesami
  • Oszczędność czasu osób zajmujących się analizą statystyczną, dzięki skupieniu ich uwagi jedynie na analizie danych przy użyciu efektywnych narzędzi analitycznych
  • Podniesienie poziomu wzajemnej współpracy w organizacjach zajmujących się badaniami i rozwojem przez umożliwienie współdzielenia wyników badań, odkryć i raportów

Firmy z branży chemicznej i petrochemicznej mogą wykorzystywać narzędzia analityczne do doskonalenia procesu produkcji m.in. poprzez:

W trosce o komfort i bezpieczeństwo klientów zastosowaliśmy rozwiązania, dzięki którym zminimalizowaliśmy wpływ pandemii na nasze procesy związane z obsługą klientów, oferując niezmienioną gamę usług i produktów. 
Konsulting oraz większość naszych kursów odbywa się aktualnie w formule zdalnej. Wiedzę przekazujemy „na żywo” za pomocą nowoczesnej i przyjaznej technologii, gwarantując oszczędność czasu i wysoką jakość obsługi. 

Zapraszamy do pogłębienia wiedzy z zakresu analizy danych i obejrzenia naszych webinarów:

Efektywna analiza danych w systemach zapewnienia jakości

Predykcyjne utrzymanie ruchu – przegląd podejść i strategii

Dane na żądanie, czyli wirtualizacja danych na potrzeby analityki


Wejdź z nami na wyższy poziom analizy danych.

www.statsoft.pl

 

PUBLIKACJE: