Radosław Żydok

Radosław Żydok

KGHM Polska Miedź S.A.

Stanowisko: Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych
Adres: Rondo ONZ 1, Warszawa
Telefon kontaktowy: 887 883 358
E-mail: radoslaw.zydok|kghm.com | |radoslaw.zydok|kghm.com

 Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 11.25 | IV PANEL: ZMIANY, WYZWANIA I TRENDY ŚRODOWISKOWE DLA PRZEMYSŁU – PERSPEKTYWA NA KOLEJNY ROK


O PRELEGENCIE:

Z wykształcenia informatyk i ekonomista. Specjalizuje się w obszarach: system legislacyjny Polski i Unii Europejskiej, ochrona środowiska, polityka klimatyczna i energetyczna, podatki oraz system finansów publicznych Polski. Od 2013 roku związany z obszarem public affairs, początkowo społecznie, później zawodowo.

Od 2018 roku pracuje w KGHM Polska Miedź S.A., początkowo jako doradca Prezesa Zarządu a od stycznia 2019 roku jako dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za monitorowanie obszaru regulacyjnego oraz kontakty z instytucjami publicznymi w celu ochrony interesów KGHM.

Wcześniej związany zawodowo m.in. z Fundacją Republikańską, w której koordynował projekty analityczne i przygotowywał raporty z obszaru gospodarki i polityk publicznych, oraz przez 9 lat – z Politechniką Warszawską w obszarze informatyki.


O FIRMIE:

logo

KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą w branży metali nieżelaznych. Firma została założona w 1961 r., a w 1991 r. przekształcono ją w spółkę akcyjną. Od 1997 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Serce Spółki bije na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Miedziowym, a siedziba znajduje się w Lubinie. KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach – poza Europą także w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Azji, globalnie zatrudniając ponad 34 tysiące pracowników.

KGHM jest jednym z czołowych producentów miedzi oraz srebra na świecie (2 miejsce w produkcji srebra i 8 w produkcji miedzi w 2019 roku). Spółka jest także jedynym w Europie producentem renu i nadrenianu amonu z własnych zasobów. W portfolio produktów znajdują się również metale, takie jak molibden, pallad czy nikiel, otwierające drogę do zajęcia przez KGHM mocnej pozycji wśród światowych przedsiębiorstw multisurowcowych. 

W Polsce KGHM posiada koncesję na eksploatację jednego z największych na świecie złóż miedzi, którego zasoby gwarantują utrzymanie wydobycia przez kilkadziesiąt lat. Wydobycie rudy miedzi w Polsce odbywa się w trzech kopalniach głębinowych: Lubin, Rudna i Polkowice-Sieroszowice, przetwarzanie rudy w Zakładach Wzbogacania Rud, a produkcja miedzi, srebra i innych produktów w hutach w Głogowie i Legnicy oraz walcowni Cedynia. Dzięki zdolnościom produkcyjnym polskich hut miedzi, KGHM jest jednym ze światowych liderów branży metalurgicznej. Po drugiej stronie oceanu, spółka posiada kopalnie w USA, Kanadzie i Chile.

Miedź, srebro i inne metale ze znakiem KGHM są od lat synonimem najwyższej jakości, docenianej i rozpoznawanej na świecie, a jej gwarancją są certyfikaty międzynarodowych giełd towarowych. Miedź notowana jest w Londynie i Szanghaju, natomiast srebro w postaci gąsek jest zarejestrowane pod marką KGHM HG i posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej COMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, wystawione przez London Bullion Market Association

KGHM jako sygnatariusz Agendy 2030 funkcjonuje w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniając w swoich codziennych zobowiązaniach takie obszary  jak Społeczeństwo, Środowisko, Ekonomia i Gospodarka, Bezpieczeństwo oraz Efektywność Zasobowa. W ramach swojej polityki CSR KGHM realizuje oraz wspiera dziesiątki wydarzeń i projektów. Zgodnie z założeniami swojej strategii zarząd KGHM prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, współpracując z okolicznymi gminami oraz wspomagając ich rozwój. Miedziowa spółka zatrudnia mieszkańców pobliskich miejscowości, wspiera lokalnych sportowców poprzez sponsoring oraz wspomaga samorządy lokalne i pro-społeczne programy przez nie realizowane.

Spółka, odpowiadając na wyzwania międzynarodowego otoczenia, konsekwentnie realizuje Strategię 4E stawiając na efektywność, ekologię, e-przemysł i elastyczność. Produkowane przez KGHM metale rozwijają innowacyjne sektory gospodarki, w tym także rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej. Miedź jest kluczowym surowcem dla realizacji idei Europy neutralnej dla klimatu. Jednym z priorytetów jest wpisujący się w te obszary Program Rozwoju Energetyki w KGHM, którego głównym elementem jest fotowoltaika. Zgodnie ze strategią Polskiej Miedzi, do 2030 roku, aż połowę zapotrzebowania na energię KGHM chce pokryć z własnych źródeł, w tym z OZE. KGHM Polska Miedź inwestuje w innowacyjność, angażuje się w tworzenie i wdrażanie rozwiązań zmniejszających wpływ na środowisko naturalne, rozwija Gospodarkę Obiegu Zamkniętego oraz elektromobilność. Realizacja strategii rozwoju systematycznie umacnia międzynarodową pozycję KGHM.


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

 


PUBLIKACJE: