Paweł Mzyk

Paweł Mzyk

IOŚ-PIB/KOBiZE

Stanowisko: Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami (PIB), Kierownik (KOBiZE)
Adres: ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 600 392 792
E-mail: pawel.mzyk|kobize.pl| |pawel.mzyk|kobize.pl


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 10.02 | ROZMOWA 1X1: SYSTEM HANDLU UPRAWNIENIAMI EU ETS – CO NAS CZEKA?


O PRELEGENCIE:

Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 roku Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej do spraw GIS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.


O FIRMIE:

logo

Zakres działań Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB) w zakresie ochrony środowiska obejmuje między innymi realizację projektów mających na celu przygotowanie podstaw naukowych oraz dostarczeniu rzetelnej wiedzy oraz systemów wspomagania decyzji jako podstawy dla decydentów na różnych szczeblach, umożliwiającej podejmowanie odpowiednich i racjonalnych działań w zakresie kształtowania środowiska oraz przeciwdziałania jego zanieczyszczeniu. Ponadto IOŚ-PIB od lat z powodzeniem realizuje prace o charakterze badawczo-rozwojowym, które w swoim zamierzeniu mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę jakości środowiska w tym wód powierzchniowych.
 
 

logo

 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami jest Ośrodkiem w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. KOBiZE prowadzi również Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji i parametrach z nimi związanych. Odpowiada za wykonywanie corocznych, krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a także innych raportów m.in. w ramach konwencji UNFCCC zgodnie z wymaganiami Protokołu z Kioto. KOBiZE jest nadzorowany przez Ministra Klimatu i Środowiska, a jego zadania są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.