Michał Bieniasz

Michał Bieniasz

LOTOS S.A.

Stanowisko: Inżynier ds. Bezpieczeństwa Procesowego
Adres: Ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Telefon kontaktowy: 514 866 704
E-mail: michal.bieniasz|grupalotos.pl| |michal.bieniasz|grupalotos.pl

 TwitterTwitterLinkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 15:00 | III Panel: Bezpieczeństwo procesowe


O PRELEGENCIE:

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej na kierunku Energetyka. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie produkcyjnej branży FMCG oraz jako pracownik biura projektowego Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A oraz Air Liquide Global E&C Solutions Canada. Prowadził własną działalność doradczą i konsultingową w obszarze technologii nisko-emisyjnych oraz technicznej oceny ryzyka.

Z Grupą LOTOS S.A. związany od 2019 roku, odpowiedzialny za wdrożenie filarów zarządzania bezpieczeństwem procesowym w oparciu o wytyczne Risk Based Process Safety. Obszary to: Zarządzanie zmianą na instalacjach produkcyjnych, Analizy ryzyka procesowego i technicznego, Dochodzenie do przyczyn źródłowych.


O FIRMIE:

logo

LOTOS to polska grupa kapitałowa i zarazem jeden z najnowocześniejszych oraz najbardziej dynamicznie rozwijających się koncernów naftowych w Europie. Działalność firmy ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, zlokalizowana w Gdańsku, która przerabia surowiec przede wszystkim na wysokiej jakości paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć ponad 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Koncern, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej. 

W ramach realizowanej do 2022 r. strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. LOTOS inwestuje m.in. w wodór określany mianem paliwa przyszłości. Koncern szuka nowych szans biznesowych w tym obszarze. Przykładem jest podpisany w listopadzie 2019 r. list intencyjny w zakresie współpracy intensyfikującej prace nad rozwojem technologii wykorzystania wodoru w transporcie samochodowym podpisany z Toyota Motor Poland. Spółka podpisała też listy intencyjne z lokalnymi samorządami: Gdynią, Tczewem i Wejherowem, na dostawy wodoru dla miejskich autobusów. Równolegle Grupa LOTOS realizuje projektu Pure H2. Zakłada on budowę instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz 2 punktów tankowania tego paliwa (w Gdańsku i Warszawie). Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro zyskała dofinansowanie ze środków unijnych.

W drugim kwartale 2020 r. zakończono studium wykonalności projektu budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku. Inwestycja umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym. Grupa LOTOS korzysta z chmur obliczeniowych, optymalizując procesy oraz zwiększając efektywność. Wspólnie z firmą Microsoft, przy wsparciu polskiego rządu, pomorski koncern włączył się w cyfrową transformację kraju. LOTOS przez wielu uważany jest za jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce i reprezentanta przemysłu 4.0.

W planach są kolejne modernizacje gdańskiej rafinerii. Trwają prace nad budową kolejowego nalewaka bramowego oraz hydrocrackingowego bloku olejowego. W tym roku zakończono projekt związany z budową infrastruktury do efektywnej rafinacji o nazwie EFRA. Instalacje pomyślnie przeszły wszystkie testy i pomagają zoptymalizować produkcję wysokiej jakości paliw. Koszt tej inwestycji to 2,3 mld zł.