Michał Andruszkiewicz

Michał Andruszkiewicz

CMS

Stanowisko: Counsel, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych
Adres:  ul. J. H., Dąbrowskiego 79A, 60-575 Poznań
Telefon kontaktowy: 22 520 83 00 (ogólny do kancelarii w Poznaniu)

Twitter  Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 10.35 | ROZMOWA 1X1: ROLA ZIELONEJ ENERGII W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ


O PRELEGENCIE:

Michał Andruszkiewicz kieruje poznańskim biurem kancelarii CMS. Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 12 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach.

Doświadczenie Michała obejmuje między innymi doradztwo przy przygotowywaniu i realizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej polipropylen oraz kompleksu olefin), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym umowy i doradztwo regulacyjne) oraz projektów związanych z budową sieci elektroenergetycznej (interkonektory). Michał wspiera także swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu, umowy o przyłączenie do sieci, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy PMC, umowy licencyjne na technologię, oraz umowy dostawy (w szczególności w projektach realizowanych w formule multi-contracting) oraz umowy dotyczące eksploatacji i konserwacji. Michał koordynował również zespół prawników doradzających przy licznych transakcjach połączeń i przejęć na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE).

Michał pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.


O FIRMIE:

logo

CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 25 lat. Zespół ponad 180 prawników wspiera usługami doradztwa prawnego i podatkowego klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Kancelaria pracuje zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i polskich przedsiębiorstw rodzinnych, instytucji finansowych oraz dla sektora publicznego. Zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 75 biur CMS zlokalizowanych w 43 krajach na całym świecie, dzięki czemu klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości pomoc prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność. Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala kancelarii zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.

Kancelaria CMS współpracuje ze spółkami sektora chemicznego od lat, doradzając w szczególności w procesach inwestycyjnych, w bieżącej działalności tych spółek, przy pracach legislacyjnych nad aktami normatywnymi mającymi wpływ na prowadzoną przez nie działalność oraz w zakresie prawa ochrony środowiska. Nasze doradztwo we wskazanym wyżej zakresie obejmuje m.in. następujące obszary:

— strukturyzowanie projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych regulacji prawnych oraz wymagań podmiotów finansujących;

— pozyskiwanie wykonawców, kontrahentów i partnerów w projektach inwestycyjnych oraz układanie z nimi relacji;

— kontraktacja dostaw materiałów wsadowych do produkcji oraz mediów, a także odbioru gotowych produktów;

— uzyskiwanie praw, pozwoleń i innego rodzaju aktów o charakterze administracyjnym, w tym w zakresie planowania przestrzennego, niezbędnych dla realizacji inwestycji;

— zapewnienie zgodności działania z wymogami środowiskowymi, w tym w zakresie emisji do powietrza (konkluzje BAT, EU ETS), gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie powierzchni ziemi, hałas, REACH, a także uzyskiwanie decyzji środowiskowych w procesie inwestycyjnym;

— bieżące doradztwo wedle potrzeb klienta, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności;

— opiniowanie obowiązujących oraz rozważanych regulacji prawnych i ich implikacji dla sektora.

Skala i prestiż realizowanych projektów przekłada się na wysoką pozycję kancelarii w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR1000 – wszystkie główne praktyki CMS objęte rankingami klasyfikowane są jako wiodące na polskim rynku.

Witryna

https://cms.law/en/POL/Office/Warsaw


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 


PUBLIKACJE: