Mateusz Marzec

Mateusz Marzec

ReliaSol

Stanowisko: Chief Strategy Officer
Adres: Ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
Telefon kontaktowy: Mateusz Marzec 721 157 940
E-mail: Mateusz.marzec|reliasol.ai| |Mateusz.marzec|reliasol.ai

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 12.40 | V PANEL: TECHNOLOGIE 4.0 SIŁĄ NAPĘDOWĄ ROZWOJU BRANŻY


O PRELEGENCIE:

Założyciel ReliaSol, Dyrektor ds. strategii. Jest ekspertem w obszarze predykcyjnego i preskrypcyjnego utrzymania ruchu. Doktorant na AGH w Krakowie. W swoich badaniach koncentruje się na zastosowaniu sztucznej inteligencji do budowania doskonałości operacyjnej w przemyśle.


O FIRMIE:

logo

Odpowiadając na potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw, firma dostarcza rozwiązania do analizy danych oparte na sztucznej inteligencji, ze szczególnym naciskiem na analitykę predykcyjną i preskrypcyjną, które pomagają zapobiegać awariom, poprawiają doskonałość operacyjną w przemyśle oraz pozwalają na osiąganie długoterminowych korzyści finansowych. ReliaSol jest twórcą systemu RSIMS, rozwiązania Predictive Maintenance, które wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji do przewidywania awarii i innych niekorzystnych zdarzeń w zakładach produkcyjnych.

ReliaSol powstała z inicjatywy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sukces firmy opiera się na opracowaniu zastrzeżonych, najnowocześniejszych algorytmów sztucznej inteligencji, które zapewniają przełomową dokładność przewidywania (średnio 96%), krótki czas zwrotu z inwestycji oraz udokumentowaną historię udanych wdrożeń.

Zobacz także nasz artykuł dotyczący wdrożenia strategii predykcyjnego utrzymania ruchu!


Wideo Promocyjne: