Marcin Przygudzki

Marcin Przygudzki

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Stanowisko: Specjalista, Pion Projektów i Komunikacji
Adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 791 890 010
E-mail: marcin.przygudzki|pipc.org.pl| |marcin.przygudzki|pipc.org.pl

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 14.40 | ROZMOWA 1X1: HOME OFFICE W BEZPIECZNEJ CHEMII

 


O PRELEGENCIE:

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego pracuje od lipca 2019 roku.

W PIPC odpowiada za koordynację kluczowych projektów wewnętrznych prowadzonych przez Izbę, a także organizację związanych z nimi wydarzeń i działań, jak chociażby współpraca i utrzymywanie kontaktu z Członkami PIPC. Do zakresu jego obowiązków należy również m.in. opracowywanie materiałów informacyjnych, merytorycznych oraz promocyjnych Izby. 

Od września 2020 roku jest Redaktorem Naczelnym dwóch najważniejszych publikacji wydawanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, tj. Magazynu "Polska Chemia" oraz Biuletynu "Bezpieczna Chemia".

Przed dołączeniem do zespołu PIPC pracował m.in. w firmie konsultingowo-doradczej oraz grupie medialnej Agora S.A.

Ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.


 

O FIRMIE:

logo

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest największą branżową organizacją reprezentującą sektor na arenie krajowej i międzynarodowej. Jesteśmy najważniejszym przedstawicielem firm i instytucji związanych z polskim przemysłem chemicznym w relacjach z organami administracji państwowej, europejskiej i organizacjami branżowymi. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest członkiem kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych w Polsce oraz jako jedyna organizacja ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie międzynarodowej.
 

Główne cele i przedmiot działalności:

 • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
 • Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Obszary działalności:

 • Rzecznictwo i współpraca z administracją PL i UE;
 • Polityka energetyczno-klimatyczna;
 • Ochrona środowiska;
 • Promocja konkurencyjności i ochrona rynku;
 • Transport i dystrybucja;
 • Bezpieczeństwo pracy i procesowe;
 • Zrównoważony rozwój;
 • Innowacyjność;
 • Wizerunek i komunikacja.

Izba w gronie członków zrzesza m.in.:

 • Największych producentów chemikaliów;
 • Przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego
 • Firmy transportowe, dystrybucyjne;
 • Przedstawicielstwa firm zagranicznych;
 • Biura projektowe, firmy konsultingowe;
 • Instytuty naukowe.

PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych takich jak Program „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. PIPC realizuje również projekty finansowane z budżetu UE takie jak: „ChemMultimodal”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kongresu „Polska Chemia” czy Kampanii „Polska Chemia”.

 


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

PUBLIKACJE: