Łukasz Lisicki

Łukasz Lisicki


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 11.25 | IV PANEL: ZMIANY, WYZWANIA I TRENDY ŚRODOWISKOWE DLA PRZEMYSŁU – PERSPEKTYWA NA KOLEJNY ROK


O PRELEGENCIE:

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w firmach z obszaru doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetycznego. Odbył również staż w unijnej Agencji ds. Współpracy Regulatorów Energetycznych (ACER) w Ljubljanie w Departamencie ds. gazu ziemnego.

W latach 2015-2016 pracował w Ministerstwie Energii w Departamencie Ropy i Gazu.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję attaché ds. energii w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Reprezentował Polskę w posiedzeniach Grupy roboczej ds. energii Rady UE.

Z początkiem 2019 roku rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmuje się wspólnym rynkiem energii elektrycznej i gazu ziemnego UE. 

Jest autorem publikacji w zakresie polityki energetycznej UE oraz rzecznictwa interesów gospodarczych w UE.