Klaudia Kleps

Klaudia Kleps

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Stanowisko: Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert
Adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 792 558 010
E-mail: Klaudia.Kleps|pipc.org.pl| |Klaudia.Kleps|pipc.org.pl

 

 

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 10.35 | ROZMOWA 1X1: EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD - NOWE STRATEGIE UE A POLSKA CHEMIA

Dzień 2 | Godz. 10.00 | WPROWADZENIE DO II DNIA TECHCO FORUM

Dzień 2 | Godz. 10.05 | ROZMOWA 1X1: SYSTEM HANDLU UPRAWNIENIAMI EU ETS – CO NAS CZEKA?

Dzień 2 | Godz. 11.25 | IV PANEL: ZMIANY, WYZWANIA I TRENDY ŚRODOWISKOWE DLA PRZEMYSŁU – PERSPEKTYWA NA KOLEJNY ROK

 


O PRELEGENCIE:

Od 2014 r. jest członkiem zespołu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Od 2016 roku Przewodnicząca Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care). 

W Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego m.in. odpowiada za: koordynowanie prac Działu Rzecznictwa i Legislacji, koordynowanie prac Komisji Środowiska, opracowywanie stanowisk, opinii w zakresie ochrony środowiska (w szczególności dotyczących gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz dokumentów BREF) i innowacji, współpracę z administracją rządową w zakresie legislacji unijnej i krajowej, koordynację działań związanych z realizacją Programu „Odpowiedzialność i Troska” współpracę z CEFIC w zakresie udziału w pracach siedmiu grup roboczych dotyczących legislacji środowiskowej, innowacji oraz Programu Responsible Care.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej z tytułem mgr. inż. specjalizacji Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, a także Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu, obliczeniach i analizach inżynierskich instalacji technologicznych oraz sanitarnych.


 

O FIRMIE:

logo

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest największą branżową organizacją reprezentującą sektor na arenie krajowej i międzynarodowej. Jesteśmy najważniejszym przedstawicielem firm i instytucji związanych z polskim przemysłem chemicznym w relacjach z organami administracji państwowej, europejskiej i organizacjami branżowymi. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest członkiem kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych w Polsce oraz jako jedyna organizacja ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie międzynarodowej.
 

Główne cele i przedmiot działalności:

 • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
 • Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Obszary działalności:

 • Rzecznictwo i współpraca z administracją PL i UE;
 • Polityka energetyczno-klimatyczna;
 • Ochrona środowiska;
 • Promocja konkurencyjności i ochrona rynku;
 • Transport i dystrybucja;
 • Bezpieczeństwo pracy i procesowe;
 • Zrównoważony rozwój;
 • Innowacyjność;
 • Wizerunek i komunikacja.

Izba w gronie członków zrzesza m.in.:

 • Największych producentów chemikaliów;
 • Przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego
 • Firmy transportowe, dystrybucyjne;
 • Przedstawicielstwa firm zagranicznych;
 • Biura projektowe, firmy konsultingowe;
 • Instytuty naukowe.

PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych takich jak Program „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. PIPC realizuje również projekty finansowane z budżetu UE takie jak: „ChemMultimodal”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kongresu „Polska Chemia” czy Kampanii „Polska Chemia”.

 


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

 


PUBLIKACJE: