Jarosław Muczek

Jarosław Muczek

BASF Polska

Stanowisko: Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
Adres: Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 601 796 640 
E-mail: jarosław.muczek|basf.com | |jarosław.muczek|basf.com

Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 11.25 | PREZENTACJA: BASF POLSKA OD 10 LAT W PROGRAMIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TROSKA

Dzień 1 | Godz. 12.00 | ROZMOWA 1X1: GOZ - WYZWANIA I DZIAŁANIA BRANŻY


O PRELEGENCIE:

Kierownik Działu Komunikacji i Relacji Zewnętrznych w BASF Polska. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Od ponad 11 lat w branży chemicznej. 

Od 2009 roku w BASF Polska, początkowo 4 lata na stanowisku Marketing Managera działu Construction Chemicals. W latach 2012-2016 pracował w dziale AGRO BASF Polska jako Farm Approach & Service Manager zarządzając komunikacją, działaniami i programami marketingowymi dla kluczowych klientów BASF w tym segmencie i planowaniem nowych serwisów dla klientów rynku rolniczego w regionie Europy Centralnej.

W latach 2016-2018 Key Account Manager w dziale Chemicals odpowiedzialny za sprzedaż segmentu Alcohols & Solvents w regionie CEE (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja + kraje nadbałtyckie). Od lipca 2018 roku zarządza działem komunikacji i relacji zewnętrznych w BASF Polska angażując się osobiście w działania CSR, relacje z instytucjami rządowymi, eventy z klientami, organizacjami biznesowymi i branżowymi oraz projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju.


PREZENTACJA:

basf


O FIRMIE:

logo

BASF w Polsce 

W ciągu 28 lat działalności na polskim rynku firma BASF stała się partnerem dla niemal wszystkich branż przemysłu w Polsce. Firma rozwija i wdraża tutaj innowacyjne rozwiązania i technologie, których ważnym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Początkowo firma prowadziła działalność sprzedażowo – handlową, wkrótce jednak pozytywne doświadczenia zdecydowały o rozpoczęciu projektów inwestycyjnych. Dzięki otwarciu w 2014 roku nowej fabryki katalizatorów w Środzie Śląskiej koło Wrocławia firma podwoiła ilość pracowników w Polsce do ponad 800 osób. Zakład katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej jest najnowocześniejszym obiektem tego typu należącym do BASF w Europie. Produkowane w Polsce katalizatory spełniają najwyższe normy i wpisują się tym samym w walkę o poprawę jakości powietrza. Sukces polskiej fabryki sprawił, że BASF postanowił rozbudować zakład o kolejne 14 tys. m kw., czyli o ponad 50 % wcześniejszego obszaru produkcyjnego. Dodatkowo pod koniec 2016 roku, dzięki nabyciu firmy Chemetall (wiodącego dostawcy w zakresie chemicznej obróbki powierzchniowej), BASF Polska ponownie poszerzył swoje moce produkcyjne i handlowe. 

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 

BASF Polska aktywnie wspiera wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Polsce, W tym celu współpracuje z agendami ONZ, United Nations Environment Program oraz United Nations Global Compact, a także administracja państwową. Wspólnie z UNEP Grid Warszawa realizuje projekty promujące ochronę różnorodności biologicznej oraz prezentujące praktyczne aspekty wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Z UNGC Polska firma pracuje na rzecz budowy zrównoważonych miast i partnerstwa biznesu na rzecz realizacji SDGs. 

W 2017 r. BASF Polska przystąpiła do „Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” przy Ministerstwie Rozwoju. A w 2018 r. podczas światowej konferencji klimatycznej COP24 otrzymaliśmy nagrodę UNGC za wieloletnie zaangażowanie i wkład w program Zrównoważone Miasta i Cele Zrównoważonego Rozwoju.  

Rozwój innowacji odpowiadających na potrzeby społeczne

Ze względu na szerokie portfolio produktów i rozwiązań technologicznych oraz bardzo szerokie spektrum odbiorców, sektor chemiczny posiada zarówno warunki, jak i umocowanie do tego, by wytyczać kierunki wdrożenia najbardziej adekwatnych rozwiązań dla wielu segmentów gospodarki.

W BASF Polska szeroko popularyzowane są rozwiązania, jakie może zaoferować przemysł chemiczny wychodząc na przeciw najważniejszym wyzwaniom przyszłości. Z tego powodu BASF aktywnie uczestniczy w branżowych konferencjach, seminariach i debatach. Oferta firmy BASF oparta jest na innowacjach, tworzonych często we współpracy z polskimi firmami, dlatego też BASF aktywnie włącza się w dyskusje dotyczące zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. 

Chcąc mieć wpływ na kierunek zmian dokonywanych w Polsce, jako członek Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, BASF Polska uczestniczy również w pracach wielu Komisji. Firma jest również aktywnym członkiem organizacji biznesowych oraz stowarzyszeń branżowych z obszaru środków ochrony roślin, motoryzacji czy przemysłu kosmetycznego.

Środowisko, Zdrowie, Bezpieczeństwo 

W BASF wiele uwagi poświęca się aspektom dotyczącym ochrony środowiska i zwiększenia efektywności energetycznej. BASF Polska aktywnie włącza się w realizację globalnych celów koncernu BASF w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 25% na tonę sprzedawanych produktów oraz wzrostu o 25% efektywności energetycznej do 2020 roku. W celu promowania selektywnego składowania odpadów, w zakładzie produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej, z okazji obchodów Dnia Ziemi, co roku organizowana jest zbiórka elektrośmieci. W ramach akcji za zużyty sprzęt elektroniczny pracownicy otrzymywali sadzonki roślin. Przeprowadzono również szeroko zakrojony  program „Drzewko za butelkę”, podczas którego z kolei zbierano plastikowe butelki PET. W zakładzie wdrożono normę ISO 9001., a aktualnie trwają prace nad wdrożeniem systemu efektywnego zarządzania środowiskiem ISO 14001. Realizując globalne cele, zmierzające do ograniczenia zużycia zasobów, zakład katalizatorów w Środzie Śląskiej uzyskał certyfikat LEAR, a aktualnie trwają prace nad wdrożeniem normy ISO 50001.

Wskaźniki oddziaływania na środowisko oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy raportowane są w ramach programu Odpowiedzialność i Troska (OiT). Wdrożony przez BASF Ramowy System Zarządzania Responsible Care jest zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego oraz zasadami i kryteriami zatwierdzonymi przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Informacje na temat BASF Polska

Informacje na temat BASF globalnie

Informacje związane ze Zrównoważonym Rozwojem z BASF

Portal Innowacji BASF


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

 

 


PUBLIKACJE: