dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

Stanowisko: Counsel
Adres: Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa
Telefon kontaktowy: 784 05 26 28
E-mail: sergiusz.urban|wkb.pl| |sergiusz.urban|wkb.pl

LinkedinLinkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 11.00 | PREZENTACJA: DECYZJE ŚRODOWISKOWE W 2020 R. – CO SIĘ ZMIENIŁO, CO SIĘ JESZCZE ZMIENI?


O PRELEGENCIE:

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej dla wielu sektorów gospodarki, w tym chemicznego, energetycznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, publicznego.

Doradza w zakresie: gospodarki odpadami, decyzji środowiskowych, OOŚ, emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, konkluzje BAT), gospodarki wodno-ściekowej, szkód w środowisku, historycznych zanieczyszczeń, remediacji. Wspiera w uzyskiwaniu, zmianach i przenoszeniu zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, w trakcie postępowań administracyjnych, reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi.

Pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Jest stypendystą Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, American University Washington College of Law oraz University of Insubria Faculty of Law, odbył półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

Wykładowca i prelegent na konferencjach i szkoleniach poświęconych prawu ochrony środowiska, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich. Rekomendowany przez uznane przewodniki po rynku usług prawniczych (Chambers Europe, Who’s Who Legal).


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

 

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest wiodącą polską kancelarią prawną, która świadczy kompleksowe usługi z zakresu kluczowych dziedzin prawa gospodarczego. Prawnicy kancelarii to uznani eksperci wielu dziedzin prawa, a wysoki poziom usług odzwierciedlają liczne rekomendacje w polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych (Chambers Europe, The Legal 500 EMEA, Rzeczpospolita, Who’s Who Legal).

Multidyscyplinarny zespół prawników wspiera klientów wielu sektorów, w tym m.in. przedsiębiorstwa z branży chemicznej, oferując kompleksowe podejście do zagadnień związanych z ochroną środowiska i zasobów naturalnych. Doradzamy w zakresie gospodarowania odpadami, uzyskiwania zgód administracyjnych niezbędnych do prowadzenia procesów inwestycyjnych i wytwórczych, współpracy z organami oraz sporów przed sądami administracyjnymi. Mamy bogate doświadczenie obejmujące wszystkie, ważne z punktu widzenia przepisów środowiskowych, aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Więcej informacji o kancelarii na stronie internetowej www.wkb.pl.