dr inż. Małgorzata Walczak

dr inż. Małgorzata Walczak

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Chemiczny

Stanowisko: Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Adres: al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
Telefon kontaktowy: 17 865 14 16
E-mail: mwalczak|prz.edu.pl| |mwalczak|prz.edu.pl

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 12.10 | PREZENTACJA: TWORZYWA SZTUCZNE W GOSPODARCE O OBIEGU ZAMKNIĘTYM


O PRELEGENCIE:

Małgorzata Walczak jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Technologia tworzyw sztucznych. Po zakończeniu studiów odbyła roczny staż naukowy w Instytucie Chemii Makromolekularnej czeskiej Akademii Nauk w Pradze pod auspicjami UNESCO/UPAC.

Po obronie pracy doktorskiej pt. Hiperrozgałęzione polimery kwasu 4,4-bis(4-hydroksyfenylo)pentanowego w dziedzinie Technologia chemiczna w 2012 r. została zatrudniona na stanowisku adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Chemicznym PRz. W 2014 r. odbyła trzymiesięczny staż przemysłowy w firmie LERG S.A, a w 2015 r. - staż przemysłowy w firmie ICN Polfa Rzeszów S.A.

W kręgu zainteresowań badawczych Małgorzaty Walczak jest m.in. synteza i modyfikacja polimerów biodegradowalnych, synteza i charakteryzacja fotokatywnych dodatków do materiałów polimerowych, chromatografia żelowa polimerów i tworzyw sztucznych. (https://mwalczak.v.prz.edu.pl)


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

Politechnika Rzeszowska kształci na 7 wydziałach ponad 14 tys. studentów, w tym – jako pierwsza uczelnia techniczna w kraju – pilotów lotnictwa cywilnego. Najstarsza na Podkarpaciu uczelnia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, przejęła w części dziedzictwo Politechniki Lwowskiej i w sierpniu 2004 r. oddała do użytku Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej, przyjmując za patrona Ośrodka innego wielkiego Polaka – Tadeusza Górę, pierwszego w świecie zdobywcę Medalu Lilienthala. Na mocy certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 29 czerwca 2009 r. w dniu 5 września 2009 r. otwarto w Bezmiechowej (w ramach AOS) Ośrodek Szkolenia Lotniczego.

Uczelnia posiada świetną kadrę dydaktyczną i naukowo - badawczą, bazę laboratoryjną, infrastrukturę. Rzeszów zaś – stolica województwa, stał się tym samym miastem, którego za przyczyną Politechniki Rzeszowskiej tradycje akademickie liczą już ponad 60 lat.

Systematycznie rozwija się zarówno baza lokalowa, jak i naukowo – badawcza. Dzięki funduszom strukturalnym Unii Europejskiej możliwa stała się m.in. rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego PRz - w tym zakup nowych samolotów, budowa Regionalnego Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnego i Biblioteczno – Administracyjnego PRz, rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego i realizacja projektów dotycząca doposażenia w najnowocześniejszą aparaturę naukowo – badawczą laboratoriów wydziałowych w Politechnice Rzeszowskiej.

Źródło: https://w.prz.edu.pl/uczelnia/informacje/historia-prz/powstanie-i-rozwoj


WIDEO PROMOCYJNE: