dr inż. Kazimierz Borkowski

dr inż. Kazimierz Borkowski

 Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 12.40 | PREZENTACJA: MIKROPLASTIKI – ELEMENT ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA


O PRELEGENCIE:

dr inż. Kazimierz Borkowski - od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Fundacji PlasticsEurope Polska, będącej polskim oddziałem europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope, skupiającego ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Kazimierz Borkowski jest związany z przemysłem od ponad dwudziestu lat na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych, poprzednio jako Dyrektor Zarządzający firmy Arkema Sp. z o.o., polskiej filii międzynarodowego koncernu produkującego chemikalia i tworzywa sztuczne. Z wykształcenia chemik – doktorat w dziedzinie nauk technicznych uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej – ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w prestiżowej Haute Ecole de Commerce.


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

PlasticsEurope Polska, fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, jest częścią stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope z siedzibą w Brukseli – jednego z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych. Organizacja skupia kilkanaście firm produkujących tworzywa sztuczne w Polsce i Europie.
Fundacja promuje rzetelną wiedzę na temat pozytywnej roli i znaczenia tworzyw sztucznych w różnych dziedzinach życia, zarówno poprzez dialog z ustawodawcą i administracją, jak i poprzez działania typu public relations oraz programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Prowadzi także ogólnopolskie akcje propagujące wiedzę na temat wartości odpadów tworzyw sztucznych jako cennego surowca wtórnego i konieczności jego właściwego zagospodarowania,  promując także inicjatywę europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych „Zero plastics to landfills” (Zaniechanie składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach). Przegląd działalności Fundacji jest publikowany co roku w raporcie rocznym, który wraz z innymi publikacjami PlasticsEurope Polska, jest dostępny na www.plasticseurope.org.
 

Fundacja PlasticsEurope Polska

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

Tel. (48 22) 630 99 01

info.pl@plasticseurope.org; www.plasticseurope.org


WIDEO PROMOCYJNE:

LINK DO WIDEO

 

 


PUBLIKACJE: