dr inż. Joanna Szczygielska

dr inż. Joanna Szczygielska

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 15.40 | PREZENTACJA: KLASYFIKACJA SUBSTANCJI I MIESZANIN NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE


O PRELEGENCIE:

dr inż. Joanna Szczygielska w roku 2008 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie również uzyskała stopień doktora w 2014 r. Od 2013 r. pracuje w Zakładzie Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej w Instytucie Przemysłu Organicznego, obecnie zajmując stanowisko głównego specjalisty badawczego. Realizuje prace związane z bezpieczeństwem chemicznym, głównie klasyfikacją chemikaliów według obowiązujących aktów prawnych  oraz wykonuje prace badawcze z obszaru materiałów wybuchowych. Jest ekspertem w krajowych oraz międzynarodowych grupach eksperckich tworzących oraz opiniujących zmiany do przepisów transportowych, m.in. w Podkomitecie Ekspertów do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych (TDG) działającym w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego (Łukasiewicz - IPO) jest instytutem działającym od 1 kwietnia 2019 roku w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Od ponad 70 lat prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe dla przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, zbrojeniowego oraz górnictwa. Opracowujemy technologie substancji biologicznie czynnych i ich form użytkowych. Zajmujemy się opracowywaniem technologii nowych form użytkowych materiałów wybuchowych i ich zastosowaniem. Realizujemy usługi doradcze oraz kompleksowe prace w zakresie bezpieczeństwa chemicznego oraz procesowego w przemyśle chemicznym. Prowadzimy działalność zgodnie z ISO 9001 oraz AQAP. Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, pracujące w systemie ISO/IEC 17025, AAALAC International oraz zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL).  

Łukasiewicz - IPO realizuje badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:

  • chemii i technologii środków ochrony roślin i produktów biobójczych oraz leków weterynaryjnych,
  • chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych, bezpieczeństwa chemicznego oraz zagrożeń związanych z elektrycznością statyczną,
  • toksykologii i ekotoksykologii,
  • właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych.

Dotychczasowy dorobek instytutu, to przeszło 4000 publikacji (zagranicznych i krajowych), 230 patentów zagranicznych i ponad 700 patentów krajowych oraz ponad 600 technologii wdrożonych do produkcji przemysłowej.