dr inż. Anna Zalewska

dr inż. Anna Zalewska

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Stanowisko: Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji
Adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 733 768 877
E-mail: Anna.Zalewska|pipc.org.pl| |Anna.Zalewska|pipc.org.pl

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 11.35 | II PANEL: ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY I OPAKOWANIA - POTRZEBY BRANŻY CHEMICZNEJ

Dzień 1 | Godz. 12.00 | ROZMOWA 1X1: GOZ - WYZWANIA I DZIAŁANIA BRANŻY

Dzień 1 | Godz. 14.15 | ROZMOWA 1X1: PROCESY KLASYFIKACYJNE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH

Dzień 1 | Godz. 15.00 | III PANEL: BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

Dzień 1 | Godz. 15.55 | ROZMOWA 1X1: MULTIMODALNE ŁAŃCUCHY TRANSPORTOWE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCCH - WYZWANIA I ZAGROŻENIA W DOBIE ZMIAN PRZEPISÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Dzień 2 | Godz. 11.10 | ROZMOWA 1X1: KSZTAŁT PRZYSZŁEGO PROGRAMU RAMOWEGO HORYZONT EUROPA

Dzień 2 | Godz. 12.40 | V PANEL: TECHNOLOGIE 4.0 SIŁĄ NAPĘDOWĄ ROZWOJU BRANŻY

Dzień 2 | Godz. 13.45 | ROZMOWA 1X1: TECHNOLOGIA 4.0 W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM - WNIOSKI I REKOMENDACJE


O PRELEGENCIE:

Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. W pionie Rzecznictwa i Legislacji zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, gospodarki obiegu zamkniętego, zarządzania i klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (REACH, CLP, ECHA), nanomateriałów, a także regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i kształceniem, badaniami i innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska. Jest koordynatorem Komisji Badań i Innowacji PIPC oraz Forum ds. Klasyfikacji PIPC.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych.

Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.


 

O FIRMIE:

logo

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest największą branżową organizacją reprezentującą sektor na arenie krajowej i międzynarodowej. Jesteśmy najważniejszym przedstawicielem firm i instytucji związanych z polskim przemysłem chemicznym w relacjach z organami administracji państwowej, europejskiej i organizacjami branżowymi. Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest członkiem kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych w Polsce oraz jako jedyna organizacja ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie międzynarodowej.
 

Główne cele i przedmiot działalności:

 • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
 • Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Obszary działalności:

 • Rzecznictwo i współpraca z administracją PL i UE;
 • Polityka energetyczno-klimatyczna;
 • Ochrona środowiska;
 • Promocja konkurencyjności i ochrona rynku;
 • Transport i dystrybucja;
 • Bezpieczeństwo pracy i procesowe;
 • Zrównoważony rozwój;
 • Innowacyjność;
 • Wizerunek i komunikacja.

Izba w gronie członków zrzesza m.in.:

 • Największych producentów chemikaliów;
 • Przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego
 • Firmy transportowe, dystrybucyjne;
 • Przedstawicielstwa firm zagranicznych;
 • Biura projektowe, firmy konsultingowe;
 • Instytuty naukowe.

PIPC jest członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest realizatorem wielu projektów wewnętrznych takich jak Program „Bezpieczna Chemia”, „ChemHR” czy też „Energia dla Chemii”. PIPC realizuje również projekty finansowane z budżetu UE takie jak: „ChemMultimodal”. Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kongresu „Polska Chemia” czy Kampanii „Polska Chemia”.

 


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

 


PUBLIKACJE: