Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Stanowisko: Kierownik Pracowni Badań Strategicznych
Adres: Ul. Wybickiego 7a, 31-261 Kraków
Telefon kontaktowy: Tel. 12 617 16 18, kom. 605 333 363
E-mail: kulczycka|meeri.pl| |kulczycka|meeri.pl

 


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 11.00 | PREZENTACJA: PROPOZYCJA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM DLA BRANŻY CHEMICZNEJ


O PRELEGENCIE:

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH – kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach,

Uczestnik licznych komisji  i rad w UE i kraju, m.in.:

 • Unep Resource Panel
 • Europejskiej Platformy Gospodarki o obiegu zamkniętym od 2017 r.
 • Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (2016 -2020).

Organizator wielu konferencji i warsztatów w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystania metody oceny cyklu życia do analiz wpływu na środowisko procesów i produktów.


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest placówką naukowo-badawczą, prowadzącą kompleksowe badania związane z szeroką rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi. Dotyczą one zarówno prognoz i możliwości pozyskania surowców ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Szczególną specjalnością Instytutu są m.in badania nad efektywnym wykorzystaniem surowców mineralnych w tym technologie ich pozyskiwania polityka energetyczna, polityka surowcowa, prognozowanie potrzeb energetycznych i surowcowych łącznie z aspektami ekonomicznymi, ochrona środowiska w obszarach uprzemysłowionych, podziemne składowanie niebezpiecznych odpadów. Instytut aktywnie współpracuje z przemysłem. Wykonywane w Instytucie badania i analizy mają charakter innowacyjny i międzynarodowy. Mają duże znaczenie w rozwoju nowych technologii oraz kształtowaniu procesów transformacji. Misją Instytutu jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym, realizowanych pod hasłem:  Surowce i energia dla społeczeństwa poprzez racjonalnie zaprogramowane i wzajemnie powiązane działania w sferze naukowo‑badawczej, organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej w obszarach: Źródła – Technologie –  Ekonomika – Rynek – Środowisko w trójkącie naukowym: Badania – Innowacje – Edukacja. Instytut jest istotnym podmiotem naukowo-badawczym, kształtującym postęp naukowy i badawczy w wymiarze krajowym i międzynarodowym w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią. Kongresy i konferencje są od wielu lat stałym elementem działalności Instytutu. Instytut organizację kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do najważniejszych z nich należą:
 
 • Światowy i Krajowy Kongres Górniczy,
 • Ogólnopolski Kongres Geotermalny,
 • International Mining Forum.

W Instytucie organizowane są konferencje o tematyce dotyczącej aspektów środowiskowych, zasobów, energii, odpadów, recyklingu, czy też gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki w obiegu zamkniętym. Badania prowadzone w Instytucie charakteryzują się interdyscyplinarnością i kompleksowością. Są wykonywane w pełnym cyklu − od badań podstawowych do aplikacji. Interdyscyplinarny charakter działalności Instytutu obejmuje w szczególności takie obszary badawcze, jak:

 • górnictwo,
 • energetyka, w tym odnawialne źródła energii i geotermia,
 • geofizyka,
 • geologia stosowana,
 • inżynieria i ochrona środowiska,
 • technologia chemiczna i inżynieria materiałowa.

Warto podkreślić, że Instytut jest prekursorem wykorzystania w Polsce energii geotermalnej. W roku 1993 zaprojektowano i zbudowano pierwszy doświadczalny zakład geotermalny w Bańskiej Niżnej-Białym Dunajcu, bazujący na dwóch głębokich otworach. Instalacja ta jest obecnie eksploatowana dla potrzeb ciepłownictwa oraz służy jako laboratorium geotermalne do badań.