dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof. IEn

Instytut Energetyki (IEn)

Stanowisko: Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2), Kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) IEn
Adres: Augustówka 36, 02-981 Warszawa
Telefon kontaktowy: 501 495 321
E-mail: jakub.kupecki|ien.com.pl| |jakub.kupecki|ien.com.pl

Twitter  Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 10.35 | ROZMOWA 1X1: ROLA ZIELONEJ ENERGII W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ


O PRELEGENCIE:

Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych ze środków KE, NCBR, NCN, MNiSW, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 3 patentów oraz 3 zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Laureat nagród Siemensa, Nernsta i Hydrogen Europe Research za działalność B+R. Stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Przedstawiciel Polski w States Representatives Group, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking w Brukseli. Odpowiedzialny za obszar Gospodarka Wodorowa w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki powołanym przez Ministra Klimatu w roku 2020.

Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.


O FIRMIE:

logo

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) jest jednym z największych w Polsce i jednocześnie w Europie Środkowej instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane badania naukowe przyszłościowych technologii generacji energii, takich jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna. Zespoły naukowe Instytutu aktywnie uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów badawczych Programów Ramowych, Programu Funduszu Badawczego Węgla i Stali i innych programów Unii Europejskiej. Instytut Energetyki realizuje też szereg projektów o zasięgu krajowym finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prace wdrożeniowe dla przemysłu.

Instytut oferuje współpracę w tworzeniu i realizacji nowych projektów w kierunku rozwoju technologii energetycznych, a także wysokiej jakości ekspertyzy, badania i analizy techniczne na potrzeby sektora energetycznego. Instytut Energetyki jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA.

Zadaniami Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) jest wykorzystanie potencjału naukowego oraz technicznego IEn do rozwoju technologii wodorowych, w tym dostarczanie produktów rynkowych w formule OEM, jak i pod klucz, dla krajowych i zagranicznych podmiotów. Ponadto, prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa w przedmiotowym zakresie zarówno dla jednostek sektora publicznego jak i innych podmiotów. Centrum pełni również rolę jednostki upowszechniającej wiedzę w zakresie technologii wodorowych.

Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) jest utworzoną w maju 2017 roku jednostką prowadzącą przełomowe badania w zakresie wysokotemperaturowych procesów elektrochemicznych, obejmujących ogniwa stałotlenkowe (SOFC) i wysokotemperaturowe elektrolizery (SOE) dedykowane dla układów power-to-gas/power-to-liquid/power-to-chemicals (P2G/P2L/P2X).  W roku 2019 w laboratoriach Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych po raz pierwszy w Polsce dokonano demonstracji działania stałotlenkowego elektrolizera o mocy 1 kW, pozwalającym na dzienną produkcję wodoru w ilości 10 Nm3, przewidzianego do budowy modułów elektrolizerów SOE dużej mocy.
Do zadań Zakładu należy prowadzenie prac naukowych, rozwojowych, projektowych, usługowych, doradczych, wdrożeniowych i kontrolnych w energetyce i związanych z nią działach gospodarki, w szczególności w zakresie:

  • stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC),
  • wysokotemperaturowych elektrolizerów (SOE),
  • rozwiązań z zakresu power-to-gas/power-to-liquid/power-to-chemicals,
  • systemów sekwestracji (CCS) i zagospodarowania CO2 (CRR), 
  • wytwarzania energii z paliw stałych, ciekłych i gazowych w procesach elektrochemicznych,
  • membran ceramicznych do separacji tlenu, magazynowania energii elektrycznej, ciepła oraz w innych formach,
  • obliczeń numerycznych i symulacji komputerowej procesów elektrochemicznych i chemicznych oraz instalacji energetycznych,
  • pętli chemicznych w układach wytwarzania wodoru i spalania tlenowego,
  • projektowania i budowy układów energetycznych,
  • doradztwa technicznego z zakresu nowych technologii energetycznych.

W Zakładzie prowadzone są projekty i prace finansowane przez NCBR, NCN, MNiSW, Komisji Europejskiej oraz finansowane bezpośrednio przez przemysł. Zakład współpracuje z wiodącymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi związanymi z ogniwami SOFC i elektrolizerami SOE, m. in. National Fuel Cell Research Center, University of California, Irvine (USA), VTT (Finlandia), DTU Riso (Dania), TU Graz (Austria), Politechnika Turyńska, Uniwersytet w Perugii, Uniwersytet w Genui, ENEA (Włochy), DLR (Niemcy), Uniwersytet w Aveiro (Portugalia), IKTS oraz FZ Jülich (Niemcy).