Dominik Pisarek

Dominik Pisarek

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Stanowisko: Specjalista, Wydział Regulacji Przemysłowych, Departament Innowacji
Adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5. 00-507 Warszawa
Telefon kontaktowy: tel. 22 411 95 19
E-mail: Dominik.pisarek|mr.gov.pl| |Dominik.pisarek|mr.gov.pl

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 14.15 | ROZMOWA 1X1: PROCESY KLASYFIKACYJNE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH


O PRELEGENCIE:

W MRPiT odpowiada za legislację chemiczną – głównie REACH i CLP. Wcześniej związany z Państwową Inspekcją Sanitarną, gdzie odpowiadał za koordynację nadzoru nad chemikaliami (najpierw na poziomie województwa, później krajowo). Vice-przewodniczący I kadencji Podgrupy ds. Produktów Biobójczych (BPRS) działającej w ramach Europejskiej Agencji Chemikaliów. Zastępca przedstawiciela Polski w Forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów (REACH, CLP, PIC). Aktywny udział w grupach roboczych: m.in. Training for Trainers których zadaniem było przygotowanie szkolenia dla inspektorów z EOG. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.