Bartosz Ochocki

Bartosz Ochocki

Atmoterm S.A.

Stanowisko: Kierownik ds. Kluczowych Klientów
Adres: ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole
Telefon kontaktowy: +48 696 403 891  
E-mail: office|atmoterm.pl| |office|atmoterm.pl; konsulting|atmoterm.pl| |konsulting|atmoterm.pl

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 12.25 | PREZENTACJA: ZRÓWNOWAŻONA ŚRODOWISKOWO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - KRYTERIA KWALIFIKACJI


O PRELEGENCIE:

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Przyrodniczo-Technicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Pracuje w ATMOTERM S.A. od 2012 roku. Czynny uczestnik oraz prelegent konferencji i szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla branży przemysłowej, autor artykułów dot. obowiązków środowiskowych przedsiębiorstw oraz członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Uczestnik i koordynator licznych projektów dla zakładów przemysłowych obejmujących między innymi opracowania dokumentacji, audyty środowiskowe przedsiębiorstw oraz audyty energetyczne, a także koordynator działań sprzedażowych.


PREZENTACJA:

prezka


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 


O FIRMIE:

logo

Jesteśmy polską firmą informatyczno-konsultingową, która od 1981 roku dostarcza rozwiązania korzystne zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Oferujemy narzędzia pozwalające na efektywne zarządzanie procesami środowiskowymi w zakresie powietrza, energii, odpadów oraz wody i ścieków.

Badamy, projektujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania wspomagające zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi i zarządzanie zrównoważonym rozwojem w następujących dziedzinach:

  • usługi konsultingowe, jako odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta, obejmujące m.in.: zagadnienia z zakresu śladu węglowego, analizy szans i ryzyk, wytyczne do budowania strategii środowiskowych, określanie celów i kierunków działań w zakresie dostosowania działalności do kryteriów taksonomii UE czy usługi outsourcingowe;
  • systemy informatyczne wspomagające zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi oraz zarządzanie zrównoważonym rozwojem;
  • szkolenia i dedykowane warsztaty dla pracowników i kadry zarządzającej oraz kampanie społeczne w zakresie ochrony środowiska.

Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw, administracji rządowej oraz organów ochrony środowiska w kraju i poza granicą w zakresie zagadnień środowiskowych pozwala nam na kompleksowe kreowanie indywidualnych rozwiązań adekwatnych do potrzeb klientów.

Podejmujemy współpracę zarówno z administracją, jak i przedsiębiorcami wspierając ich w działaniach proekologicznych i prospołecznych. Obsługujemy ponad 4500 przedsiębiorców z różnych sektorów, 16 urzędów marszałkowskich oraz 2700 miast, gmin i powiatów. Dostarczamy im narzędzia, dzięki którym minimalizują negatywny wpływ na środowisko naturalne, jednocześnie polepszając jakość życia społeczeństwa.

Zdajemy sobie sprawę z realnego zagrożenia zmian klimatu, analizujemy ich przyczyny i możliwe skutki, dlatego oferujemy sprawdzone narzędzia, by jak najlepiej radzić sobie z tym problemem. Staramy się, by działania na rzecz środowiska były jak najmniej uciążliwe dla naszych klientów, dlatego nieustannie udoskonalamy nasze produkty. W celu zwiększenia komfortu oraz optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem środowiskowym powstała innowacyjna platforma on-line -  Ekostrateg.com. Ideą platformy jest integracja informacji środowiskowych, dostępnych dla Przedsiębiorcy w jednym miejscu, w którym wbudowane narzędzia umożliwią zbieranie danych u źródła oraz raportowanie.

Przyszłość naszej planety jest dla nas niezmiernie ważna, dlatego wspieramy także Fundację Razem dla Środowiska, która jest miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów oraz podnoszenia kwalifikacji we wszystkich aspektach związanych z ochroną środowiska. Pomagamy w osiągnięciu celu fundacji, jakim jest regularne podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, poprzez współpracę pomiędzy biznesem, administracją, organizacjami społecznymi, mediami oraz instytucjami naukowymi.

Nasza firma uczestniczy także w inicjatywie United Nations Global Compact, jednoczącej przedsiębiorców, instytucje i samorządy we wspólnym wspieraniu zrównoważonego rozwoju. Jej uczestnicy opierają swoje strategie oraz działania na 10 uniwersalnych zasadach związanych z prawami człowieka, standardami pracy, ochroną środowiska, przeciwdziałaniem korupcji  oraz podejmowaniem działań wspomagających osiągnięcie celów społecznych. Nasza firma stała się członkiem Global Compact, by  jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w tworzeniu stabilnej, i zrównoważonej gospodarki, zapewniającej korzyści zarówno dla społeczności, jak i rynku.

 

PUBLIKACJE: