Aleksander Śniegocki

Aleksander Śniegocki

WiseEuropa

Stanowisko: Kierownik Programu Energia, Klimat i Środowisko
Adres: ul. Królewska 2/26, 00-065 Warszawa
Telefon kontaktowy: 792 733 596
E-mail: aleksander.sniegocki|wise-europa.eu| |aleksander.sniegocki|wise-europa.eu

Twitter Twitter Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 2 | Godz. 11.25 | IV PANEL: ZMIANY, WYZWANIA I TRENDY ŚRODOWISKOWE DLA PRZEMYSŁU – PERSPEKTYWA NA KOLEJNY ROK

 


O PRELEGENCIE:

Aleksander Śniegocki koordynuje Program Energia, Klimat i Środowisko w Instytucie WiseEuropa. Jego praca koncentruje się na różnych aspektach transformacji niskoemisyjnej, w tym jej skutkach dla rozwoju regionalnego i restrukturyzacji przemysłu. Specjalizuje się w przeprowadzaniu wielopoziomowych ilościowych i jakościowych ocen wpływu polityk energetycznych i klimatycznych. Obecnie koordynuje prace instytutu w projektach klimatyczno-energetycznych na poziomie europejskim (Horyzont 2020, EIT Climate-KIC, EUKI) i krajowym. Koordynuje również działania instytutu w ramach Climate Friendly Materials Platform – europejskiej sieci łączącej decydentów, przedstawicieli sektora przemysłowego, specjalistów od niskoemisyjnych technologii przemysłowych oraz naukowców w celu wypracowania skutecznej polityki dekarbonizacji europejskiego przemysłu.


O FIRMIE:

logo

WiseEuropa to niezależny think tank i instytucja badawcza z siedzibą w Warszawie, która zajmuje się strategicznymi projektami z zakresu polityki europejskiej, polityki zagranicznej, ekonomii i zagadnień środowiskowych.

Doświadczenie badawcze w dziedzinie krajowej, europejskiej i światowej polityki gospodarczej i instytucjonalnej, polityk publicznych i zarządzania, gospodarki cyfrowej i innowacji, a także polityki energetycznej, klimatycznej i środowiskowej sprawia, że Instytut może oferować kompleksowe usługi analityczne, konsultingowe i komunikacyjne.

WiseEuropa koordynuje i aktywnie uczestniczy w projektach o zróżnicowanym charakterze, od międzynarodowych inicjatyw obejmujących wielu partnerów po przedsięwzięcia regionalne i krajowe. Do przykładów naszej działalności należą: udział w projektach Horyzont 2020, koordynacja międzynarodowych projektów skupiających się na polityce klimatycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wdrażanie projektów obejmujących różne aspekty innowacji w dziedzinie klimatu i energii we współpracy z sektorem przemysłu i instytucjami badawczymi funkcjonującymi w ramach sieci EIT Climate-KIC, dokonywanie oceny skutków regulacji oraz prowadzenie badań związanych z transformacją energetyczną i niskoemisyjnym rozwojem dla sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, a także polskich ministerstw, w tym dawnego Ministerstwa Energii (koncepcja funkcjonowania klastrów energetycznych) oraz Ministerstwa Rozwoju (wkład analityczny w przygotowanie długoterminowej strategii niskoemisyjnej).

Nasze doświadczenie projektowe obejmuje prace nad przekrojowymi, długofalowymi strategiami energetyczno-klimatycznymi, a także opracowania sektorowe w obszarach związanych z transformacją gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

 

PUBLIKACJE: