Agnieszka Skorupińska

Agnieszka Skorupińska

CMS

Stanowisko: Partner, Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska
Adres:  ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon kontaktowy: 22 520 55 55 (ogólny do kancelarii w Warszawie)

Twitter  Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 10.35 | ROZMOWA 1X1: ROZMOWA 1X1: EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD - NOWE STRATEGIE UE A POLSKA CHEMIA


O PRELEGENCIE:

Agnieszka Skorupińska jest adwokatem z trzynastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, zmian klimatycznych (climate change) w tym kwestie związane z emisją CO₂ (EU ETS), gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.

Najbardziej prestiżowy ranking kancelarii prawnych Chambers & Partners wskazuje Agnieszkę jako prawnika rekomendowanego w dziedzinie prawa ochrony środowiska (Band 2), a ranking Legal 500 jako tzw. „Rising Star” w dziedzinie prawa ochrony środowiska dla sektora energetycznego i zasobów naturalnych. W 2014 roku Agnieszka została wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.


O FIRMIE:

logo

CMS jest jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii prawnych działających w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 25 lat. Zespół ponad 180 prawników wspiera usługami doradztwa prawnego i podatkowego klientów prowadzących działalność we wszystkich sektorach gospodarki. Kancelaria pracuje zarówno dla międzynarodowych spółek, jak i polskich przedsiębiorstw rodzinnych, instytucji finansowych oraz dla sektora publicznego. Zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 75 biur CMS zlokalizowanych w 43 krajach na całym świecie, dzięki czemu klienci otrzymują wsparcie międzynarodowych zespołów oraz najwyższej jakości pomoc prawną dotyczącą innych rynków, na których prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność. Z kolei specjalizacja sektorowa pozwala kancelarii zaoferować klientom wsparcie prawników, którzy rozumieją wyzwania i specyfikę prowadzenia działań biznesowych w danej branży, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych.

Kancelaria CMS współpracuje ze spółkami sektora chemicznego od lat, doradzając w szczególności w procesach inwestycyjnych, w bieżącej działalności tych spółek, przy pracach legislacyjnych nad aktami normatywnymi mającymi wpływ na prowadzoną przez nie działalność oraz w zakresie prawa ochrony środowiska. Nasze doradztwo we wskazanym wyżej zakresie obejmuje m.in. następujące obszary:

— strukturyzowanie projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych regulacji prawnych oraz wymagań podmiotów finansujących;

— pozyskiwanie wykonawców, kontrahentów i partnerów w projektach inwestycyjnych oraz układanie z nimi relacji;

— kontraktacja dostaw materiałów wsadowych do produkcji oraz mediów, a także odbioru gotowych produktów;

— uzyskiwanie praw, pozwoleń i innego rodzaju aktów o charakterze administracyjnym, w tym w zakresie planowania przestrzennego, niezbędnych dla realizacji inwestycji;

— zapewnienie zgodności działania z wymogami środowiskowymi, w tym w zakresie emisji do powietrza (konkluzje BAT, EU ETS), gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, zanieczyszczenie powierzchni ziemi, hałas, REACH, a także uzyskiwanie decyzji środowiskowych w procesie inwestycyjnym;

— bieżące doradztwo wedle potrzeb klienta, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności;

— opiniowanie obowiązujących oraz rozważanych regulacji prawnych i ich implikacji dla sektora.

Skala i prestiż realizowanych projektów przekłada się na wysoką pozycję kancelarii w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz IFLR1000 – wszystkie główne praktyki CMS objęte rankingami klasyfikowane są jako wiodące na polskim rynku.

Witryna

https://cms.law/en/POL/Office/Warsaw


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

 


PUBLIKACJE: