Agnieszka Nowaczek

Agnieszka Nowaczek

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Stanowisko:  Asystent
Adres: Ul. Wybickiego 7a, 31-261 Kraków
Telefon kontaktowy: Tel. 12 617 16 11, kom.504 824 603
E-mail: jankowalski|wp.pl| |anowaczek|meeri.pl

 


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 11.00 | PREZENTACJA: PROPOZYCJA WSKAŹNIKÓW MONITOROWANIA GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM DLA BRANŻY CHEMICZNEJ


O PRELEGENCIE:

Absolwentka  socjologii oraz Prawa w Ochronie Środowiska. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania AGH. Wieloletnie doświadczenie we współpracy nauka – biznes. Udział w wielu projektach naukowo-badawczych. Uczestnik  projektów krajowych i międzynarodowym  w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarowania odpadami, innowacji w zakresie ochrony środowiska. Współautor kilkunastu opracowań m.in.: Wpływ Inteligentnych Specjalizacji na rozwój gospodarczy małopolski, pozyskiwanie surowców ze źródeł wtórnych i odpadowych oraz analiz i prognoz środowiskowych. Organizator Projektu Recykling- szkolenia dla firm z obszaru technologii odzysku i przetwarzania odpadów. Autor opracowań programu komunikacji społecznej w zakresie strategii CSR dla firm z sektora odzysku i recyklingu.


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest placówką naukowo-badawczą, prowadzącą kompleksowe badania związane z szeroką rozumianą problematyką gospodarki surowcami mineralnymi. Dotyczą one zarówno prognoz i możliwości pozyskania surowców ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Szczególną specjalnością Instytutu są m.in badania nad efektywnym wykorzystaniem surowców mineralnych w tym technologie ich pozyskiwania polityka energetyczna, polityka surowcowa, prognozowanie potrzeb energetycznych i surowcowych łącznie z aspektami ekonomicznymi, ochrona środowiska w obszarach uprzemysłowionych, podziemne składowanie niebezpiecznych odpadów. Instytut aktywnie współpracuje z przemysłem. Wykonywane w Instytucie badania i analizy mają charakter innowacyjny i międzynarodowy. Mają duże znaczenie w rozwoju nowych technologii oraz kształtowaniu procesów transformacji. Misją Instytutu jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym, realizowanych pod hasłem:  Surowce i energia dla społeczeństwa poprzez racjonalnie zaprogramowane i wzajemnie powiązane działania w sferze naukowo‑badawczej, organizacyjnej, technicznej i ekonomicznej w obszarach: Źródła – Technologie –  Ekonomika – Rynek – Środowisko w trójkącie naukowym: Badania – Innowacje – Edukacja. Instytut jest istotnym podmiotem naukowo-badawczym, kształtującym postęp naukowy i badawczy w wymiarze krajowym i międzynarodowym w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi i energią. Kongresy i konferencje są od wielu lat stałym elementem działalności Instytutu. Instytut organizację kongresy i konferencje o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Do najważniejszych z nich należą:
 
  • Światowy i Krajowy Kongres Górniczy,
  • Ogólnopolski Kongres Geotermalny,
  • International Mining Forum.

W Instytucie organizowane są konferencje o tematyce dotyczącej aspektów środowiskowych, zasobów, energii, odpadów, recyklingu, czy też gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki w obiegu zamkniętym. Badania prowadzone w Instytucie charakteryzują się interdyscyplinarnością i kompleksowością. Są wykonywane w pełnym cyklu − od badań podstawowych do aplikacji. Interdyscyplinarny charakter działalności Instytutu obejmuje w szczególności takie obszary badawcze, jak:

  • górnictwo,
  • energetyka, w tym odnawialne źródła energii i geotermia,
  • geofizyka,
  • geologia stosowana,
  • inżynieria i ochrona środowiska,
  • technologia chemiczna i inżynieria materiałowa.

Warto podkreślić, że Instytut jest prekursorem wykorzystania w Polsce energii geotermalnej. W roku 1993 zaprojektowano i zbudowano pierwszy doświadczalny zakład geotermalny w Bańskiej Niżnej-Białym Dunajcu, bazujący na dwóch głębokich otworach. Instalacja ta jest obecnie eksploatowana dla potrzeb ciepłownictwa oraz służy jako laboratorium geotermalne do badań.