AGENDA

IV PANEL: Z odpadu do surowca – jak zamknąć obieg?

I DZIEŃ Godzina: 15.50
 

Zagadnienia:

  • Znaczenie rozwoju recyklingu chemicznego w osiągnięciu celów zielonej transformacji;
  • Efektywne wykorzystanie surowców – dobre praktyki branży;
  • Rozwiązania systemowe w GOZ - przepisy prawne, a rzeczywistość;
  • Produkty i rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego – wyzwania, potrzeby, bariery.