AGENDA

II Panel: Wodór - bezpieczne paliwo przyszłości

I DZIEŃ Godzina: 11.45 Przerwa
 

Zagadnienia:

  • Wodór nowoczesnym paliwem przyszłości - rozmowa o wodorze w „nowej” odsłonie, z perspektywy kwestii bezpieczeństwa;
  • Wodór w dyskusji o kwestiach związanych z bezpieczeństwem jego produkcji i wykorzystania (magazynowanie, transport, dystrybucja);
  • Wymogi dot. magazynowania wodoru – specjalne, wytrzymałe zbiorniki, specjalne konstrukcje, instalacje itp.;
  • Jak bezpiecznie produkować wodór: bezpieczne instalacje, bezpieczeństwo procesowe itp.;
  • Rozwiązania w zakresie transportu i magazynowania: instalacje, aparatura pomiarowa, kontrola zbiorników, zabezpieczenia przed wyciekami itp.;
  • Bezpieczeństwa obsługi i projektowania systemów/instalacji wodorowych;
  • Najważniejsze bieżące wyzwania legislacyjne.