I DZIEŃ: 23 listopada 2021

AGENDA

09.30

Oficjalne otwarcie TECHCO Forum

 

 

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

09.40-13.05

BLOK BEZPIECZNA CHEMIA

09.40

I Panel: Na czym budować bezpieczeństwo? Technologie, regulacje, dialog

 

Zagadnienia:

 • Technologie, regulacje, dialog – rozmowa o istocie tych trzech czynników jako niezbędnych elementach do współpracy przy budowaniu bezpieczeństwa przemysłu chemicznego;
 • Trzy powyższe elementy muszą współistnieć, aby można było mówić o bezpieczeństwie;
 • Perspektywa administracji, firmy projektującej rozwiązania oraz przedsiębiorstwa wdrażającego te rozwiązania/technologie;
 • Jakie otoczenie regulacyjne jest potrzebne Polskiej Chemii, jak wspierać technologie i innowacje, by rzeczywiście można było skutecznie budować bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym.
Zbigniew Paprocki

Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Azoty S.A.

Arkadiusz Sułek

Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z.o.o.

dr inż. Andrzej Ziółkowski

Prezes, Urząd Dozoru Technicznego

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.15-11.15

BLOK PREZENTACJI– Bezpieczne rozwiązania w przemyśle chemicznym

10.15

Prezentacja: Automatyzacja procesów pomiaru zagrożeń gazowych w oparciu o CSE Connect

 

 

Michał Motyka

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o. o.

10.30

Prezentacja: Bezpieczeństwo Procesowe - Integralna część ogólnego bezpieczeństwa ANWIL S.A.

 

 

Rajmund Rygielski

Dyrektor Obszaru Bezpieczeństwa Procesowego, ANWIL S.A.

10.45

Prezentacja: Jak podnosić bezpieczeństwo układu pompowego?

 

 

Grzegorz Graczyk

Kierownik Działu Sprzedaży, Tapflo Sp. z o. o.

11.00

Chemoodporne rurociągi z tworzyw sztucznych – Bezpieczeństwo w dwuściennym systemie CONTAIN-IT PLUS

 

 

Tomasz Jakubowski

Menadżer Działu Przemysłowego Polska Południowo-Zachodnia, Georg Fischer Sp. z o.o.

Radosław Sosnowski

Menadżer Działu Przemysłowego Polska Południowo-Wschodnia, Georg Fischer Sp. z o.o.

11.15 – 11.45

Przerwa kawowa

11.45

II Panel: Wodór - bezpieczne paliwo przyszłości

 

Zagadnienia:

 • Wodór nowoczesnym paliwem przyszłości - rozmowa o wodorze w „nowej” odsłonie, z perspektywy kwestii bezpieczeństwa;
 • Wodór w dyskusji o kwestiach związanych z bezpieczeństwem jego produkcji i wykorzystania (magazynowanie, transport, dystrybucja);
 • Wymogi dot. magazynowania wodoru – specjalne, wytrzymałe zbiorniki, specjalne konstrukcje, instalacje itp.;
 • Jak bezpiecznie produkować wodór: bezpieczne instalacje, bezpieczeństwo procesowe itp.;
 • Rozwiązania w zakresie transportu i magazynowania: instalacje, aparatura pomiarowa, kontrola zbiorników, zabezpieczenia przed wyciekami itp.;
 • Bezpieczeństwa obsługi i projektowania systemów/instalacji wodorowych;
 • Najważniejsze bieżące wyzwania legislacyjne. 
Jakub Lubiński

Kierownik Zespołu Transformacji Wodorowej i Paliw Odnawialnych, PKN ORLEN S.A.

dr inż. Sylwia Pawlak

Dyrektor ds. innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Jarosław Szumny

Dyrektor sprzedaży ds. kluczowych klientów, Przemysł Energetyczny, ABB Polska

Paweł Smoliński

Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego

Moderator: Marcin Bejm

Partner, adwokat, Szef Praktyki Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

12.30

PREZENTACJA: Monitorowanie niebezpiecznych stężeń wodoru - System Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas

 

 

Marek Hiero

Dyrektor techniczny ds. sprzedaży, ATEST-GAZ

12.45

ROZMOWA Z EKSPERTEM: Emisje przemysłowe dziś i jutro – co zmieni rewizja Dyrektywy IED?

 

 

Marcin Wiśniewski

Radca, Departament Instrumentów Środowiskowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Moderator: Klaudia Kleps

Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

13.05 – 14.00

LUNCH

14.00 – 17.35

BLOK ŚRODOWISKO - FORUM EKOLOGICZNE BRANŻY CHEMICZNEJ

14.00

PREZENTACJA: Europejski Zielony Ład i ESG - kluczowe dla przemysłu chemicznego

 

 

Agnieszka Skorupińska

Partner, Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

14.10

III PANEL: Polska Chemia w Europejskim Zielonym Ładzie - gdzie jesteśmy i co jeszcze musimy zrobić?

 

Zagadnienia:

 • 2 lata po publikacji jednej z najważniejszych strategii UE - Europejskiego Zielonego Ładu – kierunki najważniejszych zmian;
 • Jak sukcesywnie wdrażać cele EZŁ? Działania i plany podmiotów branży chemicznej;
 • Możliwości przemysłu w tworzeniu zielonych produktów i chemikaliów;
 • Wsparcie (np. finansowe, regulacyjne) dla zielonej transformacji – potrzeby i wyzwania branży chemicznej;
 • Znaczenie ESG (ang. Environmental, Social and Governance) dla branży chemicznej – konieczność czy wybór?
Grzegorz Pacholec

Dyrektor ds. zarządzania strategią, Grupa Azoty S.A.

dr inż. Konrad Sulak

Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

Radosław Żydok

Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A.

Moderator: Agnieszka Skorupińska

Partner, Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

14.40

Wręczenie certyfikatów Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care

14.50-15.10

Program Responsible Care oczami Realizatora

 

 

14.50

ROZMOWA Z EKSPERTEM

 

 

Paweł Stańczyk

Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

15.00

Program "Odpowiedzialność i Troska” w Polsce

 

 

Michał Bielski

Sekretariat Programu “Odpowiedzialność i Troska”

15.10 – 15.35

Przerwa kawowa

15.35

ROZMOWA Z EKSPERTEM: Gospodarka cyrkularna – współpraca przemysł - administracja

 

 

Marlena Tryka

Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

15.50

IV PANEL: Z odpadu do surowca – jak zamknąć obieg?

 

Zagadnienia:

 • Znaczenie rozwoju recyklingu chemicznego w osiągnięciu celów zielonej transformacji;
 • Efektywne wykorzystanie surowców – dobre praktyki branży;
 • Rozwiązania systemowe w GOZ - przepisy prawne, a rzeczywistość;
 • Produkty i rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego – wyzwania, potrzeby, bariery.
Marek Jagieła

Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Rozwoju Rynku, BASF Polska Sp. z o.o.

Bartłomiej Samardakiewicz

Ekspert w Dziale Strategicznych Projektów Badawczo-Rozwojowych w ramach Obszaru Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A

Łukasz Kordon

Business Manager Poland, Evonik Operations Interface & Performance

Moderator: Agnieszka Skorupińska

Partner, Adwokat, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

16.20 – 17.35

BLOK PREZENTACJI - Najciekawsze trendy i rozwiązania w zakresie środowiska

16.20

Prezentacja: Hybrydowe systemy membranowe jako alternatywa dla wyparek w technologiach bezodpadowych

 

 

prof. dr hab. inż. Marian Turek

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

16.35

PREZENTACJA: Zastosowanie odpadu gumowego w innych gałęziach przemysłu z wykorzystaniem Vestenamer

 

 

Wojciech Makuch

Product Manager, CFI World S.A.

16.50

Prezentacja: Miejsce recyklingu chemicznego w gospodarce obiegu zamkniętego

 

 

dr inż. Anna Kozera‑Szałkowska

Managing Director, PlasticsEurope Polska

17.05

PREZENTACJA: GREEN CLAIMS – twierdzenia dotyczące ekologiczności produktów

 

 

Sergiusz Urban

Counsel, Kancelaria WKB

17.20

PREZENTACJA: Wzrost znaczenia bisfenolu dla rozwoju tworzyw konstrukcyjnych

 

 

dr Andrzej Krueger

Lider Obszaru Komercjalizacja Badań, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „BLACHOWNIA”

20:00-02:00

Wieczorne spotkanie networkingowe