AGENDA

V PANEL: 4.0 przepisem na dobrą inwestycję czy zbędny koszt?

II DZIEŃ Godzina: 09.45
 

Zagadnienia:

  • Opłacalność inwestycji w rozwiązania 4.0 w przemyśle chemicznym;
  • Jak wdrażać „przemysł 4.0” w przedsiębiorstwie? – realizacja krok po kroku, od czego zacząć (strategie, liderzy zmian cyfrowych w przedsiębiorstwach, pilotaż itp.);
  • Jak korzystać z potencjału technologii 4.0 - rekomendacje dla przedsiębiorców;
  • Rozwiązania 4.0 – wyzwania i ryzyka vs. szanse i możliwości rozwoju;
  • Co daje wdrażanie 4.0 w firmie? (poprawa rentowności produkcji, automatyzacja, zachowanie konkurencyjności, poprawa bezpieczeństwa, zdobycie nowych rynków, eliminacja niestabilności procesów);
  • Rola odpowiedniego, kompetentnego dostawcy rozwiązań 4.0;
  • Obniżanie kosztów transformacji 4.0 – rola pilotażu itp., korzystanie z dostępnych zasobów i ich modernizacja;
  • Rola administracji i otoczenia regulacyjnego – dialog, wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw i działalności B+R, wykwalifikowanych kadr itp.