AGENDA

PREZENTACJA: Selektywny pomiar związków rakotwórczych. Prezentacja produktu X-PID 9500 z praktycznym testem działania.

II DZIEŃ Godzina: 10.15