II DZIEŃ: 24 listopada 2021

AGENDA

09.30 – 12.35

BLOK CHEMIA 4.0

9.30

ROZMOWA Z EKSPERTEM

 

 

Stanisław Bukowiec

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

09.45

V PANEL: 4.0 przepisem na dobrą inwestycję czy zbędny koszt?

 

Zagadnienia:

  • Opłacalność inwestycji w rozwiązania 4.0 w przemyśle chemicznym;
  • Jak wdrażać „przemysł 4.0” w przedsiębiorstwie? – realizacja krok po kroku, od czego zacząć (strategie, liderzy zmian cyfrowych w przedsiębiorstwach, pilotaż itp.);
  • Jak korzystać z potencjału technologii 4.0 - rekomendacje dla przedsiębiorców;
  • Rozwiązania 4.0 – wyzwania i ryzyka vs. szanse i możliwości rozwoju;
  • Co daje wdrażanie 4.0 w firmie? (poprawa rentowności produkcji, automatyzacja, zachowanie konkurencyjności, poprawa bezpieczeństwa, zdobycie nowych rynków, eliminacja niestabilności procesów);
  • Rola odpowiedniego, kompetentnego dostawcy rozwiązań 4.0;
  • Obniżanie kosztów transformacji 4.0 – rola pilotażu itp., korzystanie z dostępnych zasobów i ich modernizacja;
  • Rola administracji i otoczenia regulacyjnego – dialog, wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw i działalności B+R, wykwalifikowanych kadr itp.
Krzysztof Szulc

Główny Specjalista ds. Wsparcia Projektów Korporacyjnych Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty S.A.

Piotr Szkoda

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu dywizji Przemysłu Energetycznego, ABB Polska, Czechy, Węgry

Bartosz Sokoliński

Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Moderator: Marcin Przygudzki

Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.15– 12.35

BLOK PREZENTACJI – 4.0 sposobem na …

10.15

PREZENTACJA: Selektywny pomiar związków rakotwórczych. Prezentacja produktu X-PID 9500 z praktycznym testem działania.

 

 

Mateusz Seget

Inżynier Sekcji Wynajmu i Analiz Bezpieczeństwa, Dräger Polska Sp. z o.o.

10.35

Prezentacja: Chemistry 4.0 as a way to improve plant performance

 

 

Juhana Litja

Vice President – Digital Transformation for Global Process Industry, AFRY

10.55

PREZENTACJA: Chemia 4.0. sposobem na efektywne zarządzanie firmą

 

 

Mariusz Jaworski

Solution Architect, Honeywell Sp. z o.o.

Dariusz Kołtun

Dyrektor Sprzedaży CEE, Honeywell Sp. z o.o.

11.15

PREZENTACJA: 4.0 sposobem na dekarbonizację

 

 

Tomasz Radomski

Dyrektor Sektora Manufacturing, ATOS Polska

11.35

Prezentacja: Transformacja Cyfrowa. Czy potrzebna jest nam ta (r)ewolucja?

 

 

Artur Janyst

Dyrektor Zarządzający, Loss Prevention Experts Sp. z o.o. Sp. k.

11.55

PREZENTACJA: 4.0 sposobem na nowoczesne szkolenia dla przemysłu w wirtualnej rzeczywistości

 

 

Sebastian Zieliński

CEO, AppsBow Sp. z o. o.

12.15

PREZENTACJA: Nowoczesne metody szacowania trwałości urządzeń ciśnieniowych w procesie transformacji energetycznej

 

 

Bartłomiej Siedmiogrodzki

Starszy Inspektor, Urząd Dozoru Technicznego

12.35 – 12.55

PRZERWA KAWOWA

12.55-15.20

BLOK ŚRODOWISKO - FORUM EKOLOGICZNE BRANŻY CHEMICZNEJ

12.55

ROZMOWA Z EKSPERTEM: Budowa gospodarki wodorowej w Polsce - możliwości i potencjał rozwoju

 

 

Ewa Mazur

Naczelniczka Wydziału Gospodarki Wodorowej i Innowacji, Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Moderator: Klaudia Kleps

Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

13.15

ROZMOWA Z EKSPERTEM: Jak transformacja energetyczna wpływa na decyzje biznesowe? cz.1

 

 

dr inż. Krystian Szczepański

Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy

13.30

ROZMOWA Z EKSPERTEM: Jak transformacja energetyczna wpływa na decyzje biznesowe? cz.2

 

 

Agnieszka Blachucik-Kłos

Kierownik Biura Zakupów i Obrotu Energią, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

13.45

PREZENTACJA + SESJA Q&A: Pakiet Fit for 55 - najważniejsze wyzwania dla krajowego sektora petrochemicznego i chemicznego

 

 

Krzysztof Rutkowski

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o.o.

14.10-14.55

BLOK PREZENTACJI - INSTRUMENTY FINANSOWE I BADAWCZO-ROZWOJOWE:

14.10

PREZENTACJA: Źródła finansowania innowacji w branży chemicznej

 

 

Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik

Dyrektor Obszaru Podatków i Finansowania Innowacji, Ayming Polska

14.25

PREZENTACJA: Finansowanie zielonej transformacji przemysłu chemicznego w Horyzoncie Europa

 

 

dr inż. Jarosław Piekarski

Dział Krajowego Punktu Kontaktowego, Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej, Klaster 4: Technologie Cyfrowe, Przemysł i Przestrzeń Kosmiczna, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

14.40

PREZENTACJA: Nowoczesne badania i współpraca S2B w służbie środowisku

 

 

prof. dr hab. Wojciech Macyk

Dziekan, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

14.55

Zakończenie i podsumowanie II TECHCO Forum

15.00

LUNCH