AGENDA

Rozmowa 1x1: Technologia 4.0 w przemyśle chemicznym - wnioski i rekomendacje

II DZIEŃ Godzina: 14.25