AGENDA

Rozmowa 1x1: Rola Zielonej Energii w transformacji energetycznej

II DZIEŃ Godzina: 10.35 Otwarcie i zakończenie