AGENDA

Rozmowa 1x1: Kształt przyszłego programu ramowego Horyzont Europa

II DZIEŃ Godzina: 11.10