AGENDA

BLOK VII: Inwestycje prośrodwiskowe - zmiany, trendy i wyzwania

II DZIEŃ Godzina: 11.00