AGENDA

Rozmowa 1x1: Multimodalne łańcuchy transportowe towarów niebezpiecznych - wyzwania i zagrożenia w dobie zmian przepisów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa

I DZIEŃ Godzina: 15.55