AGENDA

Prezentacja: Zrównoważona środowiskowo działalność gospodarcza - Kryteria Kwalifikacji

I DZIEŃ Godzina: 12.25 Otwarcie i zakończenie