AGENDA

Prezentacja: Propozycja wskaźników monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży chemicznej

I DZIEŃ Godzina: 11.00 Panel