AGENDA

BLOK II: Zrównoważona cyrkularna gospodarka - rola Polskiej Chemii

I DZIEŃ Godzina: 10.50