I DZIEŃ: 2 grudnia 2020

AGENDA

10.00

Otwarcie TECHCO Forum

 

 

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.10

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

10.10

BLOK I: ZRÓWNOWAŻONA CHEMIA

10.10

I Panel: Firma odpowiedzialna środowiskowo - czyli jaka?

 

 

dr inż. Arkadiusz Kamiński

Ekspert, PKN ORLEN S.A.

Joanna Maj

Kierownik Działu Ochrony Środowiska, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Moderator: dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.35

Rozmowa 1x1: Europejski Zielony Ład - nowe strategie UE a Polska Chemia

 

 

Agnieszka Skorupińska

Partner, adwokat, Kancelaria CMS

Moderator: Klaudia Kleps

Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.50

BLOK II: Zrównoważona cyrkularna gospodarka - rola Polskiej Chemii

10.50

Prezentacja: Surowce krytyczne w polityce unijnej

 

 

Daniel Cios

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

11.00

Prezentacja: Propozycja wskaźników monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży chemicznej

 

 

dr hab. Joanna Kulczycka

Kierownik Pracowni Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Profesor Nadzwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza

Agnieszka Nowaczek

Asystent, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Akademia Górniczo-Hutnicza

11.25

Prezentacja: BASF Polska od 10 lat w Programie Odpowiedzialność i Troska

 

 

Jarosław Muczek

Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, BASF Polska

11.35

II Panel: Zrównoważone produkty i opakowania - potrzeby branży chemicznej

 

 

Krzysztof Baczyński

Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Konrad Nowakowski

Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań, SBŁ - IBWCh, COBRO; Prezes Zarządu, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Wojciech Szopiński

Associate, radca prawny, Kancelaria CMS

Moderator: dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

12.00

Rozmowa 1x1: GOZ - wyzwania i działania branży

 

 

Jarosław Muczek

Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, BASF Polska

Moderator: dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

12.10

Prezentacja: Tworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamkniętym

 

 

dr inż. Małgorzata Walczak

adiunkt, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

12.25

Prezentacja: Zrównoważona środowiskowo działalność gospodarcza - Kryteria Kwalifikacji

 

 

Justyna Kwiatkowska

Analityk procesów biznesowych, Kierownik Projektów, Atmoterm S.A.

Bartosz Ochocki

Kierownik ds. Kluczowych Klientów, Atmoterm S.A.

12.40

BLOK III: Woda - wyzwanie XXI wieku

12.40

Prezentacja: Mikroplastiki – element zanieczyszczenia środowiska

 

 

dr inż. Kazimierz Borkowski

Dyrektor Zarządzający, Fundacja PlasticsEurope Polska

12.55

Prezentacja: Niedobory wody w przemyśle a Mobilne Stacje Uzdatniania

 

 

Jakub Jasiński

Business Development Manager na Europę Środkową, Veolia

13.05

Prezentacja: Modelowanie sieci podziemnych na terenach przemysłowych

 

 

Tomasz Wilk

Główny Specjalista ds. Gospodarki Wodnej, Arcadis

13.30

Prezentacja: Racjonalne gospodarowanie wodą z zastosowaniem metod membranowych

 

 

prof. dr hab. inż. Marian Turek

Profesor, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

13.45 - 14.15

PRZERWA

14.15

PROGRAM BEZPIECZNA CHEMIA

14.15

BLOK IV: Bezpieczne produkty – troska o zdrowie i życie człowieka

14.15

Rozmowa 1x1: Procesy klasyfikacyjne substancji i mieszanin chemicznych

 

 

Dominik Pisarek

Specjalista, Wydział Regulacji Przemysłowych, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Moderator: dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.25

Prezentacja: Baza SCIP jako element strategii UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności i nietoksycznego środowiska

 

 

Sylwia Maliszewska

Doradca regulacyjny oraz przedstawiciel handlowy, Lisam Systems

14.40

BLOK V: Bezpieczna Produkcja

14.40

Rozmowa 1x1: HOME OFFICE W BEZPIECZNEJ CHEMII

 

 

Andrzej Kisielewski

Dyrektor Obszaru Personalnego, ANWIL S.A.

Moderator: Marcin Przygudzki

Specjalista, Pion Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.50

III Panel: Bezpieczeństwo procesowe

 

 

Michał Bieniasz

Inżynier ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Grupa LOTOS S.A.

Andrzej Grobecki

Kierownik Biura Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy, Grupa Azoty S.A

Magdalena Trzos

Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesowego, Grupa LOTOS S.A.

Moderator: dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

15.20

Prezentacja: Ochrona systemów przemysłowych przed cyberatakami

 

 

Anna Wujec

Dyrektor ds. cyfryzacji, biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Sp. z o.o.

15.30

Prezentacja: Przetwornik ACDC - komplementarna alternatywa dla HART przy wykorzystaniu istniejącego okablowania

 

 

Jarosław Marchewka

Dyrektor sprzedaży pomiarowej, GFG Polska Sp. Z o.o.

15.40

BLOK VI: Bezpieczny transport i logistyka

15.40

Prezentacja: Klasyfikacja substancji i mieszanin niebezpiecznych w transporcie

 

 

Joanna Szczygielska

Zastępca Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

15.55

Rozmowa 1x1: Multimodalne łańcuchy transportowe towarów niebezpiecznych - wyzwania i zagrożenia w dobie zmian przepisów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa

 

 

Dariusz Kardas

Dyrektor Generalny, m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp. z o.o.

Moderator: dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

16.05

Prezentacja: Bezpieczeństwo w transporcie drogowym

 

 

Michał Motyka

Sales and Marketing Manager, Dräger Polska Sp. z o.o.

16.15

Prezentacja: Bezpieczeństwo w intermodalnym transporcie towarów niebezpiecznych

 

 

Marta Waldmann

Ekspert w obszarze transportu intermodalnego, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania