TECHCO Forum odbyło się 2-3 grudnia 2020 r.

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Wydarzenie, które ma za sobą długą historię szesnastu edycji. Jest to świetna okazja do wymiany praktyk, doświadczeń i wiedzy między Realizatorami Programu „Odpowiedzialność i Troska”, ale też innymi firmami i ekspertami z całej branży chemicznej i branży powiązanych, na tematy ochrony środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa procesowego. Nadzór na Programem „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce od 1992 roku sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Program Bezpieczna Chemia

Program Bezpieczna Chemia

Jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

Chemia 4.0

Chemia 4.0

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego jest odpowiedzią na wyzwania, na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług.

PARTNER STRATEGICZNY TECHCO FORUM

PARTNERZY GŁÓWNI TECHCO FORUM

PARTNER TECHCO FORUM

PARTNERZY STRATEGICZNI PROGRAMU BEZPIECZNA CHEMIA

PARTNER GŁÓWNY PROGRAMU BEZPIECZNA CHEMIA

PARTNER STRATEGICZNY PROJEKU CHEMIA 4.0

PARTNER GŁÓWNY PROJEKTU CHEMIA 4.0

PATRONI MEDIALNI TECHCO FORUM

PATRONI HONOROWI TECHCO Forum