II TECHCO FORUM ODBYŁO SIĘ W DNIACH 23-23 LISTOPADA 2021

ZOBACZ PODSUMOWANIE

Obejrzyj II TECHCO Forum

 

ATRAKCYJNA AGENDA

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zrzeszająca najważniejsze podmioty branży chemicznej, współpracująca z administracją krajową i europejską, a także dzięki członkostwu w najważniejszych organizacjach międzynarodowych, stoi najbliżej potrzeb przemysłu, TECHCO Forum to zatem spotkanie biznesu odpowiadające na:

aktualne trendy - inwestycje wodorowe, GOZ, recykling chemiczny, zielona energia, transformacja cyfrowa;

wyzwania legislacyjne - Europejski Zielony Ład, Pakiet Fit for 55, CBAM, Dyrektywa IED, zrównoważone chemikalia, ROP, gospodarka odpadowa i wodna;

instrumenty finansowania - Horyzont Europa, finansowanie rozwiązań 4.0;

 

NETWORKING

Wiemy, że budowanie relacji jest w biznesie kluczowe.

Dla wszystkich gości przybyłych na TECHCO stacjonarnie przewidujemy wieczorne spotkanie networkingowe 23 listopada. Podczas trwania konferencji dostępna będzie dedykowana strefa networkingowa w formule meeting pointów.

Wirtualne wizytówki

Chcesz zapoznać się z ofertą potencjalnego kontrahenta, a może potrzebujesz złapać bezpośredni kontakt? 

Każdy prelegent na TECHCO Forum ma własną wirtualną wizytówkę - dzięki niej lepiej poznasz eksperta i jego organizację.

Program Bezpieczna Chemia

Program Bezpieczna Chemia

Jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

 

 

 

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

Wydarzenie, które ma za sobą długą historię szesnastu edycji. Jest to świetna okazja do wymiany praktyk, doświadczeń i wiedzy między Realizatorami Programu „Odpowiedzialność i Troska”, ale też innymi firmami i ekspertami z całej branży chemicznej i branży powiązanych, na tematy ochrony środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa procesowego. Nadzór na Programem „Odpowiedzialność i Troska” w Polsce od 1992 roku sprawuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Chemia 4.0

Chemia 4.0

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego jest odpowiedzią na wyzwania, na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług.

ORGANIZATOR TECHCO FORUM

PARTNER PRAWNY TECHCO FORUM

PARTNER TECHCO FORUM

PARTNERZY STRATEGICZNI PROGRAMU BEZPIECZNA CHEMIA

PARTNERZY GŁÓWNI PROGRAMU BEZPIECZNA CHEMIA

PARTNER STRATEGICZNY PROJEKU CHEMIA 4.0

PARTNER TECHNICZNY PROJEKTU CHEMIA 4.0

PATRONI MEDIALNI TECHCO FORUM

PATRONI HONOROWI TECHCO Forum